2017 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ didina šilumos tiekimo efektyvumą ir patikimumą

2017 07 12
Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ vykdo Rokiškio miesto šilumos tinklų rekonstravimo projektą, kurio tikslas - užtikrinti patikimą, kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.
 
Suteikta ES parama 
2016 metų pabaigoje AB „Panevėžio energija“ su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansinės paramos sutartį. Pagal ją šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti skirta iki 50 proc. ( iki 0,53 mln. eurų) projekto vertės ES parama. Parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė sudaro 1,06 mln. eurų. Kitą projekto vertės dalį finansuoja AB „Panevėžio energija“.
Vykdant projektą numatyta pakeisti apie 3,3 kilometro ilgio vamzdynų atskiruose miesto šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus Vytauto, Juodupės, Algirdo, Kauno, J. Gruodžio, J. Basanavičiaus, Pramonės, Respublikos, Laisvės, Taikos, Jūžintų gatvių zonose, bus sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus.
 
Mažėja šilumos nuostoliai tinkluose
Rekonstruojamų šilumos tiekimo trasų vidutinis amžius siekė 39 metus, dalis šilumos tinkluose buvo prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo, didėjo grėsmė šilumos tiekimo sutrikimų, todėl buvo būtina atlikti vamzdynų keitimo darbus ir kartu sumažinti šilumos praradimus.
Atlikus šilumos tinklų rekonstrukciją, sumažės šilumos perdavimo nuostoliai tinkluose, bus sutaupoma apie 1480 MWh šilumos per metus. Tiek šilumos per vieną šildymo sezono mėnesį patalpoms šildyti suvartojo 47 daugiabučių namų gyventojai (1 963 butai).
 
Investicijos į trasų atnaujinimą leis sumažinti šilumos gamybos sąnaudas (vandens, elektros energijos, kuro, vamzdynų remonto) bei prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. „Tik atnaujintos trasos leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti saugų šilumos tiekimą vartotojams, ko negalėjo užtikrinti seni, izoliuoti stiklo vata, prieš kelis dešimtmečius pakloti vamzdynai betoniniuose kanaluose“, – sakė AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa.
 
Vamzdynus keitimas – laikinas nepatogumas
AB „Panevėžio energija“ investicinis projektas bus vykdomas 2017-2018 metais. Vienas iš projekto etapų jau baigtas. J. Basanavičiaus  gatvės  zonoje  šilumos vamzdynai  jau atnaujinti. UAB „Akmens takas“, laimėjusi AB „Panevėžio energija“ viešojo pirkimo konkursą rekonstrukcijos darbams, įgyvendins sekančius du projekto etapus.
 
Šiuo metu darbai pradėti Algirdo, Kauno gatvių zonose, atlikti kasimo darbai, demontuoti seni vamzdynai, kuriuos netrukus pakeis nauji. Dėl vamzdynų montavimo dvi savaites karšto vandens neturės tie gyventojai, kurių gyvenamieji namai patenka į rekonstruojamų šilumos tinklų teritoriją.
 
Vėliau darbai persikels į Pramonės, Jūžintų ir Taikos gatvių zonas. Laikinai karšto vandens tiekimas bus stabdomas tik Taikos g. 19, 21, 23 gyvenamųjų namų gyventojams.
 
Šiais metais  šilumos tinklų atnaujinimas  bus vykdomas ir miesto skvero žaliuosiuose plotuose šalia Respublikos gatvės. Tinklų remontas privers stabdyti karšto vandens tiekimą Aušros g. 26 ir 97A gyvenamųjų namų gyventojams bei Respublikos g. 86 vartotojams. Nauji šilumos vamzdynai  bus montuojami ir J. Gruodžio g. zonoje. Kitose gatvėse suplanuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbai  bus vykdomi 2018 metais.
 
Pakeisti vamzdyną neatjungus šilumos tiekimo į pastatus nėra galimybių, todėl suprantama, kad gyventojams gyventi be karšto vandens labai nepatogu. Projektą vykdantis rangovas darbus stengiasi suplanuoti taip, kad šilumos tiekimas (karštas vanduo) būtų nutraukiamas kuo trumpesniam laikotarpiui . Kiekvieno namo gyventojai apie karšto vandens atjungimą informuojami prieš dešimt dienų. AB „Panevėžio energija“ atsiprašo gyvenamųjų namų gyventojų, kuriems dėl rekonstrukcijos darbų tenka patirti laikinų  nepatogumų sustabdžius karšto vandens tiekimą.


Atnaujinta 2017-07-12 09:48:56