2017 metų naujienų archyvas

AB "Panevėžio energija" veikla mažinant šilumos kainas

2017 07 26

AB ,,Panevėžio energija“ veikla mažinant šilumos kainas

Siekiant kuo mažesnių centralizuoto šilumos tiekimo kainų vartotojams šių metų liepos mėn. AB „Panevėžio energija“ Pušaloto g. esančioje katilinėje Panevėžio RK-1 pastatytas ir pradėtas eksploatuoti dar vienas 3 MW galios kondensacinis ekonomaizeris prie 12 MW galios biokuro katilo, padėsiantis pagaminti daugiau šilumos su tuo pačiu biokuro kiekiu. Centralizuoto šilumos tiekimo kainai didžiausią įtaka turi perkamo kuro kainos. Šiuo metu pigiausias centralizuoto šilumos tiekimo sistemose naudojamas kuras yra ir artimiausiame dešimtmetyje liks biokuras. Todėl biokuro naudojimo plėtrai skiriamas prioritetinis dėmesys.

 

 

             Kondensacinis ekonomaizeris

AB „Panevėžio energija“ plečia biokuro naudojimą

AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Visose regiono savivaldybėse centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams nustatoma vienoda šilumos kaina. AB „Panevėžio energija“, siekdama kuo mažiausių šilumos kainų vartotojams nuo 1997 m. pradėjo rekonstruoti regionuose esančias katilines, pritaikant katilus biokuro naudojimui. Per pastaruosius metus atliktos katilinių rekonstrukcijos didžiausiose bendrovės katilinėse Panevėžyje, Zarasuose ir Rokiškyje. Bendrovės katilinėse pastatyti nauji biokuro katilai, sumontuota technologinė įranga šilumos gamybai užtikrinanti aukštą efektyvumą, atitinkanti ekologinius reikalavimus. Taigi, AB „Panevėžio energija“ turi didelę biokuro naudojimo patirtį, nes eksploatuoja keturiolika katilinių, kuriose instaliuota 90 MW biokuro katilų galia. AB „Panevėžio energija“ nesustoja eidama biokuro plėtros ir tuo pačiu šilumos tiekimo sąnaudų mažinimo keliu. Toliau plečiant biokuro naudojimą Panevėžyje, Pušaloto ir Senamiesčio gatvėse esančiose katilinėse planuojama statyti biokuro katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais. Pasvalio rajoninėje katilinėje taip pat numatoma statyti biokuro naudojimo įrangą. Pastarosioms investicijoms pritarė Panevėžio ir Pasvalio savivaldybės. Jas įgyvendinus bendrovės tiekiamos šilumos kaina sumažėtų apie 7 proc. Taip pat nagrinėjamos galimybės pritaikyti Panevėžio elektrinės garo turbiną dirbti garais iš aukšto slėgio biokuro katilų.

 

Nepriklausomas šilumos gamintojas neatpigins šilumos vartotojams

Šiuo metu, neatsižvelgiant į miestų Šilumos ūkio specialiuosius planus, į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas skverbiasi Nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG). Jų deklaruojamas tikslas yra piginti centralizuoto šilumos tiekimo kainas statant biokuro katilines ir jungiant jas į esamus šilumos tinklų vamzdynus. Tačiau NŠG  šilumos neparduoda pigiau, nei pagamina šilumos tiekėjai, todėl galutinė šilumos kaina vartotojams nemažėja. AB „Panevėžio energija“ turi praktikos supirkdama šilumą iš Pasvalyje esančių nereguliuojamų NŠG veiklos – jų parduodama šiluma praktiškai lygi gamtinių dujų kuru dirbančios Pasvalio RK gaminamos šilumos palyginamosioms sąnaudoms. NŠG mažesnę kainą siūlyti nesuinteresuoti, nes mažintųsi savo pelną. Naujų katilinių atsiradimas miestų gyvenamuose rajonuose didina taršos šaltinių skaičių ir tuo pačiu aplinkinių zonų taršą. Planingai rajoninės katilinės statomos miestų pramoninėse zonose, kad vyraujantys vėjai taršą neštų ne į gyvenamų rajonų pusę. Miestų šilumos tinklai yra planingai išvystyti nuo esamų šilumos šaltinių, o NŠG katilinių atsiradimas ir pajungimas į šilumos tinklus nenumatytose vietose apsunkina šilumos tinklų darbą, padidina šilumos tiekimo sutrikimų galimybes. Į katilines sunkiuoju autotransportu gabenamas biokuras sukelia papildomą taršą ir triukšmą, spartina gatvių dėvėjimą. Nežiūrint, kiek atsiras NŠG, šilumos tiekėjas turės išlaikyti katilų galią (tame tarpe ir dujų kuro katilų) užtikrinančią maksimalų miesto šilumos poreikį ir garantuoti patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Visus NŠG šilumos tiekimo sutrikimus iš karto turi kompensuoti šilumos tiekėjas. Tuo tarpu NŠG neturi jokios tiesioginės atsakomybės prieš šilumos vartotojus, jie gali bet kurį mėnesį nedeklaruoti šilumos gamybos.

 

                Biokuro priėmimo sandėliai

Šilumos trasų rekonstrukcijos, vykdomos visuose rajonuose, taip pat prisideda  prie šilumos gamybos sąnaudų mažinimo, nes atnaujinti vamzdynai mažina šilumos nuostolius tinkluose. Mažėja ir kuro sąnaudos, nes mažėja gaminamos šilumos kiekis. Švaresnė aplinka ir patikimas šilumos tiekimas užtikrina kokybišką paslaugą vartotojams. Per dešimtmetį atnaujinta 80 km šilumos vamzdynų. Nuo 2007 m. panaudodama ES paramą, bendrovė jau investavo daugiau nei 70 milijonų eurų į eksploatuojamų miestų  ir rajonų  katilines, šilumos trasas.

 

Trūksta ilgalaikės Nacionalinės energetikos strategijos

Kalbant apie AB „Panevėžio energija“ veiklą reikia vertinti visas aplinkybes darančias įtaką šilumos kainoms vartotojams. Turime prisiminti, kad bendrovė eksploatuoja gamtinių dujų kuro Panevėžio elektrinę, kuri pastatyta  2008 m. Tai moderniausia gamtiniu dujų kuro elektrinė Lietuvoje. Jos statybai pritarė LR Vyriausybė, Valstybinė kainų ir energetikos komisija (VKEKK). Šis projektas buvo įtrauktas į Nacionalinę energetikos strategiją. Projektui finansuoti buvo naudojamos bendrovės, ES struktūrinių fondų, Danijos vyriausybės paramos ir skolintos bankų lėšos. Iš bankų skolintos lėšos  dar nėra grąžintos. 2008-2015 metais elektrinės veikla buvo sėkminga, nes LR Vyriausybė LR Energetikos ministerijos teikimu nustatydavo remtinas elektros energijos apimtis, kurios  buvo superkamos pagal VKEKK nustatytas kainas. Iš elektros energijos pardavimų uždirbto pelno buvo mažinama šilumos kaina. Tačiau LR Vyriausybė nutraukė iškastinio kuro elektrinių rėmimą. Nuo 2016 m. bendrovė elektros energiją parduoda tik elektros energijos biržos Lietuvos prekybos zonoje kainomis, kurios padengia kintamąją dedamąją ir dalį pastoviųjų sąnaudų. Panevėžio elektrinės veikla turėjo įtakos į biokuro plėtros tempus Panevėžyje. Tai, kad Panevėžyje iki šiol gana didelė dalis šilumos gaminama gamtinėmis dujomis yra įtakota valstybės energetikos politikos. Dabar AB „Panevėžio energija“ ir savivaldybių, bendrovės akcijų turėtojų, pastangomis stengiamasi išspręsti Panevėžio elektrinės problemas, o biokuro naudojimo plėtra bus sparčiai vystoma.

Viešumoje dažnai lyginamos centralizuoto šilumos tiekimo kainos didžiuosiuose šalies miestuose. Turime pastebėti, kad neatsižvelgiama į tai, jog  AB „Panevėžio energija“ yra regioninė šilumos tiekimo  įmonė ir jos veikla skiriasi nuo kitų didžiųjų miestų šilumos tiekimo įmonių veiklos, todėl lyginti šilumos tiekimo kainas su kitais Lietuvos didžiaisiais miestais neobjektyvu.  

Kartu turime pažymėti, kad AB „Panevėžio energija“ veikla yra socialiai atsakinga, prisideda prie regiono gerovės kūrimo skiriant dalį uždirbto pelno miestų ir rajonų savivaldybėms. Bendrovė stengiasi konsultuoti šilumos vartotojus energijos taupymo klausimais, socialinių pašalpų gavimo klausimais. Bendrovė prisideda remiant savivaldybių organizuojamus renginius miestuose.        

 

AB "Panevėžio energija" informacijaAtnaujinta 2017-07-26 16:03:02