2017 metų naujienų archyvas

Renovuojami šilumos tiekimo vamzdynai Panevėžyje

2017 08 30
Siekdama padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei patikimumą vartotojams, AB „Panevėžio energija“ investuoja į šilumos tiekimo tinklus, kuriais šiluma tiekiama miesto vartotojams. Vykdant AB „Panevėžio energija“ projektą „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J. Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje“, seni vamzdynai bus atnaujinti keičiant juos šiuolaikiškais izoliuotais vamzdžiais. Projektas pradėtas vykdyti 2017 metais, o baigti planuojama 2018 metais.
 
ES parama
Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstrukcijai atlikti skirta iki 50 proc. projekto vertės Europos Sąjungos parama. AB „Panevėžio energija“ parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė sudaro daugiau nei 2,91 mln. eurų. Kitą projekto vertės dalį finansuoja AB „Panevėžio energija“.
 
Darbai jau pradėti
Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo projektas bus vykdomas keturiais etapais. Šiuo metu projekto rangovas AB „Montuotojas“ atnaujina šilumos tiekimo vamzdynus Respublikos, Kranto, Vasario 16 - osios gatvių zonose. UAB „Rimgauda“  rekonstruoja  magistralinės šilumos trasos dalį Pilėnų gatvėje, o UAB „KRS“ šilumos tinklus Molainių gatvės zonoje naujais pakeis 2018 metais.
 
Planuojamų rekonstruoti šilumos tinklų eksploatavimo trukmė siekė 37 metus. Siekiant išvengti šilumos tiekimo sutrikimų vartotojams, buvo būtina senus vamzdynus pakeisti naujais. Dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo buvo patiriami šilumos nuostoliai tinkluose. Pakeitus atskiruose šilumos tinklų ruožuose 3,9 km ilgio senus vamzdynus naujais – pramoniniu būdu izoliuotais, su nuotėkio kontrolės sistema, leidžiančia diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą, nustatyti tikslią žemės kasimo ir remonto vietą, bus sumažinti šilumos perdavimo nuostoliai tinkluose. Per metus planuojama sutaupyti apie 1480 MWh šilumos, o tai sudarytų šilumos kiekį, kurį sunaudoja šilumos vartotojai 48 Panevėžio daugiabučiuose namuose (apie 2100 butų) patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti per vieną šildymo sezono mėnesį. Atnaujinti vamzdynai sumažins šilumos tinklų eksploatacijos ir remonto išlaidas, kuro sąnaudas, o kartu mažins ir aplinkos taršą.
 
Atsiprašo už laikinus nepatogumus
Pakeisti vamzdyną neatjungus šilumos tiekimo į pastatus nėra galimybių, todėl suprantama, kad gyventojams gyventi be karšto vandens labai nepatogu. Projektą vykdantys rangovai darbus stengiasi suplanuoti taip, kad šilumos tiekimas (karštas vanduo) būtų nutraukiamas kuo trumpesniam laikotarpiui, o aplink namus perkastos gatvės ar išardyti šaligatviai keltų kuo mažesnius nepatogumus. AB „Panevėžio energija“ atsiprašo gyventojų už laikinus nepatogumus ir tikisi supratimo, nes tik atnaujintos trasos leis užtikrinti saugų šilumos tiekimą visiems Panevėžio vartotojams.
 
 


Atnaujinta 2017-08-30 16:16:46