2017 metų naujienų archyvas

Svarbi informacija gyventojams – nauja šilumos paskirstymo tvarka

2017 09 11

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Komisija) patvirtino naujus šilumos paskirstymo metodus, kurie įsigaliojo nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. Taigi, sąskaitos gyventojams už 2017 m. rugpjūčio mėn. sunaudotą šilumą ir karštą vandenį bus formuojamos pagal naują šilumos paskirstymo tvarką, kurioje yra esminių pakeitimų. Pažymėtina, kad daugiabučiame name butų ar kitų patalpų savininkams skirstomas tik tas šilumos kiekis, kurį suskaičiuoja kiekvieno daugiabučio namo šilumos punkte įrengtas šilumos skaitiklis. Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų taikymo, gyventojams  papildomi mokesčiai nebus priskaičiuoti, tiesiog pasikeis name viso suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka.

Pirmas pakeitimasgyventojų sąskaitose atsiras papildoma eilutė pavadinimu „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“. Daugiabučio namo šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengtu geriamojo vandens skaitikliu bus suskaičiuojamas visas name paruoštas karšto vandens kiekis (m3). Šį vandens kiekį padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos vienam kubui (m3) vandens pašildyti, bus gaunamas visas name tą mėnesį sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti. Gyventojų deklaruotą karšto vandens kiekį (pagal butuose ar kitose patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis) arba gyventojams dėl tam tikrų priežasčių jo nedeklaravus, bet paskaičiuotą pagal vandens naudojimo normas, padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos vienam kubui vandens pašildyti, bus gaunamas gyventojų faktiškai tą mėnesį sunaudoto karšto vandens šilumos kiekis. Abiejų šių šilumos kiekių skirtumas ir bus „nepaskirstyto karšto vandens šiluma“, kuri pagal Komisijos nustatytą tvarką bus paskirstoma proporcingai buto (patalpų) plotui. Tai atskiroje sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį eilutėje matys kiekvienas buto savininkas.
 
Tokią šilumos paskirstymo tvarką sudarė ir patvirtino Komisija, kuria privalo vadovautis  šilumos tiekėjai. Pažymėtina, kad iki šiol tas šilumos kiekis, kuris dabar išskiriamas ir pavadintas „nepaskirstyto karšto vandens šiluma“, vadovaujantis iki rugpjūčio 1 d. galiojančiais metodais, žiemą buvo pridedamas prie šildymo, vasarą prie cirkuliacijos („gyvatuko“). Gyventojai ir anksčiau apmokėdavo už visą suvartotą  šilumą  karštam vandeniui ruošti, tik buvo kita paskirstymo tvarka.
 
Antras pakeitimas šildymo sezono metu kitaip bus skaičiuojamas mokestis už karšto vandens cirkuliaciją („gyvatuką“). Iki šiol šildymo sezono metu kiekvienam butui, kuriame karšto vandens cirkuliaciniame vamzdyje įrengtas „gyvatukas“, buvo priskiriamas Komisijos nustatytas pastovus šilumos kiekis 160 kWh/mėn, kuris buvo dauginamas iš tą mėnesį nustatytos šilumos kainos. Vadovaujantis nauja tvarka, kiekvienam daugiabučiui namui bus suskaičiuota ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono (vasaros) mėnesių metu susidariusi vidutinė šilumos galia (kW) karšto vandens cirkuliacijai. Ši šilumos galia konkrečiam namui bus taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį, dauginant ją iš mėnesio trukmės valandomis, iki kiekvieno šildymo sezono pabaigos. Todėl nuo 2017-2018 m. šildymo sezono mokestis už „gyvatuką“ kiekvienam daugiabučiam namui bus skirtingas, kaip dabar skirtingas būna ir kiekvieną vasaros mėnesį.
 
Pagal Komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus galimi ir kiti mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją apskaičiavimo būdai, tačiau vieną iš jų turi pasirinkti kiekvieno konkretaus namo šilumos vartotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Jei nepasirenkamas kitas mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją apskaičiavimo būdas, gyventojams taikomas šis aprašytas.
 
Šilumos paskirstymo metodų rengimą ir taikymą reglamentuoja Komisijos prieš metus patvirtintos naujos „Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklės“. Kaip ir anksčiau, Komisijos rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, pasirenka šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, pastato bendraturčiai. Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo, šilumos paskirstymo metodą, parenka šilumos tiekėjas.
 
Naujuose šilumos paskirstymo metoduose numatyta ir daugiau naujovių, kurių dalis bus pritaikytą ne visuose, bet tik kai kuriuose daugiabučiuose namuose sunaudoto šilumos kiekio paskirstymui butų savininkams.
 
Tiek su esamais, tiek ir su naujais šilumos paskirstymo metodais bei metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. arba spausti čia.


Atnaujinta 2017-09-11 09:54:53