2017 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ didina biokuro panaudojimą

2017 09 20

 

AB „Panevėžio energija“ baigė įgyvendinti projektą „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ – prie esamo biokuru kūrenamo katilo įrengtas  3 MW šilumos galios degimo produktų kondensacinis ekonomaizeris.
 
Mažindama priklausomybę nuo gamtinių dujų ir tuo pačiu siekdama mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, AB „Panevėžio energija“ 2012 m. ir 2016 m. įgyvendino du projektus Panevėžio miesto katilinėje Pušaloto gatvėje. Prie esančių 28 MW šilumos galingumų, trijų biokuru dirbančių katilų ir 4 MW kondensacinio ekonomaizerio, šiuo metu pradėtas eksploatuoti dar vienas naujas 3 MW galios degių produktų kondensacinis ekonomaizeris.
 
Projektas „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ yra tęsinys projekto, kuomet buvo pastatytas naujas 12 MW galios biokuro katilas katilinėje. Kondensacinis ekonomaizeris leis naudingai panaudoti išeinančių dūmų temperatūrą iš biokuru kūrenamo katilo ir padidinti biokuru pagamintos šilumos kiekį Panevėžio miesto katilinėje.
 
Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, planuojamas pagaminti kondensacinio ekonomaizerio šilumos kiekis sudarys 13,6 tūkst. MWh, o tai reiškia, kad bus atsisakyta apie 1,6 mln. m³ gamtinių dujų. Įrengtas naujas kondensacinis ekonomaizeris padidins biokuro panaudojimo efektyvumą šilumos gamybai; sumažės kuro norma šilumos vienai megavatvalandei pagaminti, tai yra tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti bus sudeginama mažiau kuro, mažės ir teršalų kiekis į aplinką, anglies dvideginio tarša sumažės apie 3 tūkst. tonų.
 
Projektas įgyvendintas dviem etapais. Dėl pirmos projekto dalies – kondensacinio ekonomaizerio  prijungimo prie esamo katilinės termofikacinio vamzdyno, sutartis buvo pasirašyta su UAB „Energijos taupymo centras“. UAB „ Axis Technologies“ pagal paruoštą darbo projektą atliko ekonomaizerio passtatymo ir montavimo darbus.
 
Bendra projekto vertė 654 tūkst. eurų. Projektui „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ įgyvendinti LR aplinkos ministro 2016 06 16 įsakymu Nr.D1-436 AB „Panevėžio energija“ skirta iki 200 tūkst. eurų  parama iš  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Likusios  projekto investicijas – AB „Panevėžio energija“.
 
 
 
 
AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai. Per pastaruosius metus rekonstruotos Rokiškio, Zarasų ir Panevėžio katilinės. Sumontuota technologinė įranga, pastatyti nauji katilai. Nuo 2010 m. AB „Panevėžio energija“ katilinėse biokuro naudojimas išaugo  beveik 3 kartus ir  dabar sudaro  daugiau nei 60 proc. viso naudojamo kuro.
 
Bendrovės ateities planuose numatyti nauji biokuro plėtros projektai Panevėžyje ir Pasvalyje. Bus statomi nauji katilai, kurie leis didinti biokuro panaudojimą šilumai gaminti. Naujų įrengimų galia sudarys 25 MW.     


Atnaujinta 2017-09-21 10:49:19