2017 metų naujienų archyvas

Preliminarūs tretinio elektros galios rezervo aukciono rezultatai

2017 10 10
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ praneša apie preliminarius tretinio elektros galios rezervo aukciono 2018 metams rezultatus. Dalyvavimo aukcione sąlygas ir keliamus techninius reikalavimus nustatė reglamentas, kurį Energetikos ministerija suderino po konsultacijų su elektros gamintojais ir Valstybinės kainų kontrolės komisijos atstovais.
                                 
Pagrindinis aukciono reikalavimas - gamintojas įsipareigoja pradėti gaminti elektrą per 12 valandų, kai tik atsiranda poreikis, ir tiekti iki 10 parų.  Suminis tretinio galios rezervo dydis 2018 metams – 483 megavatų.
 
Skelbiama preliminari aukciono nugalėtojų eilė antrinio galios rezervo atkūrimui:
 
1. AB „Panevėžio energija“, 30 MW
2. AB „Orlen Lietuva“, 120 MW
3. UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 73 MW
 
Skelbiama preliminari aukciono nugalėtojų eilė įtampų valdymui 330kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui:
 
1.    AB Lietuvos energijos gamyba, 260 MW
 
Galutiniai aukciono rezultatai ir elektros gamintojams mokama suma už 2018 m. pateikiamą tretinio elektros galios rezervo paslaugą paaiškės po VKEKK sprendimo dėl viršutinės kainos ribos nustatymo, elektros gamintojams turintiems didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios užtikrinimo paslaugų rinkoje. 
 


Atnaujinta 2017-10-10 11:09:57