2017 metų naujienų archyvas

Tretinio elektros galios rezervo aukciono rezultatai

2017 12 07

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ pranešė apie tretinio elektros galios rezervo aukciono 2018 metams rezultatus ir skelbia galutinę antrinio galios rezervo atkūrimo 110 kV tinkle laimėtojų eilę ir suminę metinę paslaugos kainą nevertinant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios:

 
1. AB „Panevėžio energija“, 30 MW, - 1,31 mln. eurų;
2. AB „Orlen Lietuva“, 120 MW, - 3,15 mln. eurų;
3. UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 73 MW, - 3,14 mln. eurų.
 
Pagrindinis aukciono reikalavimas – gamintojas įsipareigoja pradėti gaminti elektrą per 12 valandų (kai tik atsiranda poreikis) ir tiekti iki 10 parų. „Litgrid“ su aukciono nugalėtojais pasirašys sutartis ir pagal jose numatytas sąlygas atliks natūrinius įrenginių bandymus, kurie būtini užtikrinti paslaugos patikimumą.
 
Tretinis elektros galios rezervas būtinas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos perdavimą šalies gyventojams ir verslui. 
 
Dalyvavimo aukcione sąlygas ir keliamus techninius reikalavimus nustatė „Litgrid“ rengtas reglamentas, kuris buvo suderintas su elektros gamintojais, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Energetikos ministerija. 

 



Atnaujinta 2017-12-07 12:59:01