2017 metų naujienų archyvas

Panevėžio kolegija tęsia bendradarbiavimą su AB „Panevėžio energija“

2017 12 15
Panevėžio kolegija, siekdama tobulinti studijų procesą ir vis tampriau susieti studijas su praktika, tęsia konsultacijas ir stiprina partnerystę su miesto ir regiono įmonėmis.
 
Gruodžio 11  d. prie apvalaus stalo su kolegijos ir jos padalinių vadovais  susitiko AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa, UAB „Aukštaitijos vandenys“ direktorius Saulius Venckus, UAB „Adax“ direktorius Aurimas Lukoševičius ir  VšĮ „Panevėžio mokslų ir technologijų parkas“ direktorius Dovydas Karosas.
 
Susitikimo pradžioje įmonių vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija. Susitarta, kad Panevėžio kolegija ir darbdavių įmonės bendradarbiaus plėtojant profesionalia praktika ir taikomaisiais tyrimais grindžiamas studijas, rengiant ir atnaujinant studijų programas, siekiant studijų rezultatų atitikimo darbo rinkos poreikiams, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją. Įmonės priims studentus profesinės veiklos praktikoms, dėstytojus – praktinės veiklos stažuotėms, teiks informaciją studentų baigiamiesiems darbams rengti, siūlys kompetentingus darbuotojus vadovauti studentų praktikoms, baigiamiesiems darbams, dalyvaus baigiamųjų darbų rengimo ir vertinimo procese.
 
Diskusijos dalyviai aptarė specialistų poreikio regione situaciją ir kitimo tendencijas, kolegijos vaidmenį regiono gyvenime.
 
Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė akcentavo geranoriškos įmonių vadovų pagalbos vykdant praktinį studentų mokymą ir dėstytojų dalykinės kvalifikacijos tobulino reikšmę bei įmonių specialistų – tiesioginių studentų praktikų vadovų – darbo  svarbą.
 
Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo partneriams už visokeriopą pagalbą ir pasidžiaugė, kad kolegijos studentai turės dar geresnes galimybes studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje ir įgyti darbo praktinių įgūdžių, o baigus studijas – pradėti darbinę karjerą.
 


Atnaujinta 2017-12-15 08:20:47