2019 metų naujienų archyvas

Tretinio rezervo bandymai įvyko sėkmingai

2019 01 03
2018 m. gruodžio 29–30 dienomis AB „Litgrid“ atliko gamintojų (AB „Panevėžio energija“, AB „Orlen Lietuva“, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB „Lietuvos energijos gamyba“), 2019 m. tieksiančių tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, natūrinius bandymus.
 
Bandymų metu gamintojai per 12 valandų turėjo aktyvuoti jiems nustatytą tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį (iš viso 2019 m. nustatytas 520 MW galios rezervas). Visi gamintojai atitiko tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos tiekėjams keliamus techninius reikalavimus.
 
Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas elektros energijos perdavimas šalies gyventojams ir verslui, sistemai patikimai veikti reikia trijų rūšių galios rezervų – pirminio, antrinio ir tretinio. Pirminį sistemos rezervą užtikrina sinchroninėje elektros sistemoje tuo metu veikiančios elektrinės. Pirminis rezervas turi būti aktyvuotas per 30 sekundžių. Antrinis rezervas turi būti aktyvuotas per 15 minučių ir palaikomas 12 valandų. Lietuvoje šią paslaugą 2019 m. teiks Kruonio HAE. 2019 m. nustatytas antrinio aktyviosios galios rezervo kiekis yra 400 MW. Tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos dalyviai turi būti pasirengę pradėti gaminti elektrą ir pasiekti visą (aukcione laimėtą) galią per 12 valandų, kai tik atsiranda poreikis, ir tiekti iki 10 parų, apsirūpinant kuro atsargomis, reikalingomis gaminti elektros energiją.

 

 Atnaujinta 2019-01-03 12:36:19