2019 metų naujienų archyvas

Naujas biokuro katilas Panevėžio katilinėje

2019 02 11
 
                                                                                                                                                                        
AB „Panevėžio energija" baigia dar vieną Panevėžio miesto katilinės rekonstravimo projektą. Pušaloto gatvėje esančioje katilinėje pastatytas biokuro 8 MW galios vandens šildymo katilas su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu pakeis esamo iškastinio kuro (gamtinių dujų, mazuto) katilo šilumos gamybą. Ši rekonstrukcija padės efektyviau gaminti šilumą mažesnėmis sąnaudomis, mažės aplinkos tarša ir tuo pačiu bus siekiama mažesnės šilumos kainos vartotojams.
 
AB „Panevėžio energija", siekdama didinti gaminamos šilumos kiekį naudojant biokurą, 2018 metais pradėjo rekonstruoti Panevėžio katilinę Pušaloto gatvėje. Panevėžio miesto taryba, patvirtindama bendrovės investicijų planą, pritarė ir šio projekto vykdymui. 
 
AB „Panevėžio energija" projekto „Panevėžio RK-1 rekonstravimas“ statybos darbų sutartį pasirašė su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „ Energijos taupymo centras“. Rangovas paruošė naujo biokuro katilo ir ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais, inžinierinių tinklų, kuro sandėlio, aikštelių ir kelių techninius bei darbo projektus, atliko projekto vykdymo priežiūrą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos – montavimo darbus. Šiuo metu „Energijos taupymo centras“ baigia projekto vykdymą, vyksta bandomieji darbai, naujais įrenginiais gaminama šiluma jau tiekiama į miesto šilumos tinklus, o galutinių darbų pabaiga numatyta kovo mėnesį.
 
Rekonstruotoje katilinėje sumontuotas naujas 8 MW galios biokuro katilas jau prijungtas prie esančių  katilų, o biokuro katilo išmetamų dūmų temperatūra panaudojama papildomos šilumos gavimui naujai įrengtame 1,8 MW galios kondensaciniame ekonomaizeryje. Numatoma šilumos energijos gamyba naudojant biokurą sieks apie 40,8 tūkst. MWh per metus. Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažės 43,7 tūkst. MWh arba 4,2 mln. m³.
 
Įrengtas naujas biokuro katilas pakeis gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų darbą, dėl to mažės neigiamas poveikis aplinkai. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos – CO2 išmetimai sumažės 8,8 tūkst. t per metus. Sumontuota dūmų valymo įranga leis sumažinti kietųjų dalelių išmetimus į aplinką. Naujo katilo dūmai bus nukreipti į esamą kaminą, todėl naujo taršos šaltinio neatsiras.
 
„Aišku viena – biokuras yra pigesnis nei gamtinės dujos, todėl atsisakydami gamtinių dujų ir didindami biokuro panaudojimą, mažinsime savo šilumos gamybos savikainą, o kartu išvengsime ir kainų augimo“, – teigia AB „Panevėžio energija” generalinis direktorius Petras Diksa.
 
Projekto „Panevėžio RK-1 rekonstravimas“ projekto vertė sudaro 3,3 mln. eurų. AB „Panevėžio energija“ iki 1,47 mln. eurų Europos Sąjungos parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro įsakymą dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.
 
AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai.
 
Šilumos tiekimo įmonė eksploatuoja devyniolika regiono katilinių, kuriose instaliuota 107 MW biokuro katilų galia. 2018 metais 74,4 proc. patiektos šilumos buvo pagaminta biokuru ir panaudojant atliekinę technologinę šilumą.
 
 
  
 


Atnaujinta 2019-02-12 14:59:23