2019 metų naujienų archyvas

Hidrauliniai šilumos tinklų bandymai: kas tai ir kodėl?

2019 04 24
Kiekvienais metais pasibaigus šildymo sezonui AB „Panevėžio energija “ pradeda ruoštis naujajam. Siekiant šildymo sezono metu vartotojams užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų bei sutrikimų, kiekvieną pavasarį atliekami hidrauliniai bandymai, kurių metu patikrinamas vamzdynų tvirtumas, atliekant jų išbandymą padidintu slėgiu. Nustačius šilumos tinklų defektus,  remonto darbų metu jie šalinami, susidėvėję vamzdynai keičiami naujais. Darbus stengiamasi atlikti kuo greičiau, nes vasaros metu atliekami ir kiti šilumos tinklų renovavimo projektai.
 
Hidraulinių bandymų metu šilumos tinkluose yra padidinamas slėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms, todėl turi būti užtikrintas patikimas visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimas, uždarant įvadines sklendes ir už jų esančias šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, turi būti įdėtos aklės ar padaryti kiti veiksmai apsaugantys pastatų vidaus vamzdynus nuo per didelio slėgio ir t.t.
 
Kiekviename AB „Panevėžio energija“šilumos tinklų rajone, likus keliems mėnesiams iki hidraulinių bandymų, derinamas atlikimo grafikas su miesto ir rajono savivaldybėmis. Apie numatytus darbus informuojami pastatų administratoriai ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, turintys užtikrinti patikimą pastatų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą prieš pradedant bandymus.
 
Likus 10 dienų iki hidraulinių bandymų pradžios, spaudoje ir bendrovės interneto svetainėje apie tai informuojami visi vartotojai.
 
Apie bendrovės visuose eksploatuojamuose šilumos ūkio rajonuose vykdomus hidraulinius bandymus plačiau. 

Suprasdama vartotojų nepatogumus, AB „Panevėžio energija“ per pastaruosius metus renovuodama vamzdynų sistemas įdiegė įvairias technines ir organizacines priemones, kad karšto vandens netiekimas būtų kiek galima trumpesnis. Hidraulinių bandymų ir remontų trukmė nuo anksčiau įprastų kelių savaičių sutrumpėjo iki kelių parų.Atnaujinta 2019-04-24 10:07:12