2019 metų naujienų archyvas

Kupiškyje renovuojami šilumos tiekimo vamzdynai

2019 05 06
 
 
                                                                                      
AB „Panevėžio energija“ pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „ Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“.
 
Projektui finansuoti skirta iki 50 proc. projekto vertės parama pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Investicijos į Kupiškio šilumos tinklus  sudarys 1,29 mln. eurų.
 
Naujas projektas – 3,2 km renovuotų šilumos trasų  
AB „Panevėžio energija“ eksploatuojanti Kupiškio rajono šilumos ūkį ir tiekianti šilumą gyventojams toliau didina energijos tiekimo patikimumą savo vartotojams ir renovuoja šilumos tiekimo vamzdynus. Bendrovė renovuos seniausias Kupiškio šilumos trasas K.Šimonio, A.Purėno, P. Mažylio, Vytauto, Vilniaus, Taikos, Jaunimo gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Noriūnuose. Iš viso numatyta pakeisti 3177 metrų  ilgio vamzdynų.
 
Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Skelbtus darbų konkursus laimėjusios UAB „Rimgauda“ ir UAB „Ukmergės inžinerija“ atliks visus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, kurie apims projektavimą, senų vamzdynų demontavimą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos-montavimo darbus, bandymus, pajungimą prie veikiančių šilumos tinklų ir objekto pridavimą.
 
Projekto rangovai jau balandžio mėnesį pradėjo kasinėjimo darbus, o  vamzdynų keitimas užtruks visą vasarą. Šilumą atnaujintomis trasomis planuojama pradėti tiekti 2019 metų rudenį, vėliau lauks aplinkos tvarkymas.  Projekto pabaiga numatyta 2020 metų pavasarį.
 
Svarbiausia – šilumos tiekimo patikimumas
Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, dalis šilumos prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. Pakeitus senus vamzdynus naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, planuojama sutaupyti apie 1450 MWh šilumos per metus, kurios pakaktų keturiasdešimt penkių butų keturių daugiabučių namų patalpoms šildyti. Renovuotos šilumos trasos padidins šilumos tiekimo efektyvumą, tačiau svarbiausia – bus padidintas šilumos tiekimo patikimumas Kupiškio šilumos tinklų rajono vartotojams.  
 
Kupiškio šilumos tinklų rajone AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja 23 km ilgio šilumos tinklų, kuriais energija tiekiama vartotojams. 2017–2018 metais įvykdyto ir  naujo projekto įgyvendinimas Kupiškio šilumos ūkyje atnaujins daugiau nei šešis kilometrus šilumos vamzdynų.
 
Atsiprašo už nepatogumus
Šilumos tiekimo vamzdynų atnaujinimo darbai yra susiję su laikinu šilumos tiekimo nutraukimu ir  kitais nepatogumais, kuriuos tenka patirti gyventojams prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų.  AB „Panevėžio energija“ atsiprašo už susidariusią situaciją ir tikisi gyventojų supratimo, nes  tik atnaujintos trasos leis užtikrinti saugų šilumos tiekimą visiems vartotojams.


Atnaujinta 2019-05-06 11:15:33