2019 metų naujienų archyvas

Šilumą taupyti ruoškimės vasarą

2019 06 10
Pasibaigus šildymo sezonui, daugelis užmiršta problemas, susijusias su daugiabučio namo šilumos ūkiu. Vasara pats tinkamiausias metas, kada verta pagalvoti, kokios priemonės leidžia sumažinti šilumos vartojimą, o tuo pačiu - ir išlaidas šildymui.
 
Siekiant efektyviau vartoti šilumą, kompleksinis namo atnaujinimas yra neabejotinai geriausias sprendimas. Visiems suprantama, kad per eilę metų daugiabutis namas nusidėvi, todėl norint pratęsti jo tarnavimo laiką ir efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Apšiltinus namą sutaupoma šiluma, kuri prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus, o atnaujinus pastato šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą sumažėja dvigubai.
 
Tačiau nebūtina laukti kol bus atnaujintos viso namo statybinės konstrukcijos. Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų  įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažės ir pagerės šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas.
 
Svarbus dėmesys turėtų būti skiriamas neautomatizuoto šilumos punkto modernizacijai ar jau modernizuoto šilumos punkto remontui. Pasibaigus šildymo sezonui vertėtų pasirūpinti, kad pasenusi arba sugedusi įranga būtų pakeista nauja. Sugedusiam šilumokaičiui pakeisti reikia kelių dienų, o tai sukelia problemų dėl karšto vandens ir „gyvatukų“ šilumos tiekimo name, todėl vasara yra tinkamiausias laikas, kada galima pasirūpinti techniškai tvarkingu šilumokaičiu – esant reikalui jį praplauti arba pakeisti nauju.
 
Neatnaujintuose daugiabučių namų šilumos punktuose šilumos tiekimas į butus yra reguliuojamas rankiniu būdu, todėl pavasario ar rudens laikotarpiu, kada dažnai keičiasi lauko oro temperatūra, namo šilumos ūkio prižiūrėtojas ne kiekvieną dieną užsuka į šilumos punktą, todėl patalpos šildomos netolygiai, patalpų šildymo intensyvumas gali neatitikti faktinių lauko oro sąlygų.
 
Automatizavus šilumos punktą, veikianti sistema, patalpose palaikydama vartotojo pasirinktą temperatūrą, reaguoja į lauko oro pokyčius ir į radiatorius tiekia arba žemesnės, arba aukštesnės temperatūros šilumnešį (iš miesto katilinės tinklais tiekiamą tam tikrų parametrų vandenį). Daugiabučio namo šilumos punkto modernizavimo nauda ypač jaučiama šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, nes automatizuotame šilumos punkte įrengtas elektroninis šildymo reguliatorius turi galimybę automatiškai išjungti ar įjungti, padidinti ar sumažinti šildymą. Automatizavus šilumos punktą bei atnaujinus šilumos ir karšto vandens sistemą, šiluma bus naudojama efektyviau – iki 15 proc. šilumos bus sutaupoma pastate.
 
Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuoti šilumos naudojimą.
Ant radiatorių sumontuoti termostatai leis reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos kiekį, o  visiškai renovuotame name,  pertvarkius pastato šildymo sistemą ir butuose įrengus šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklius, ne tik reguliuoti patalpos temperatūrą, bet ir mokėti mokesčius pagal faktinį sunaudojimą


Atnaujinta 2019-06-10 11:16:28