Naujienos

Atgal

Šilumą taupykime visi

2019 08 29
AB „Panevėžio energija“ gamina šilumą ir užtikrina patikimą jos tiekimą miesto vartotojams. Siekiant sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, bendrovė nuolat rekonstruoja šilumos tinklus ir katilines. Šiais metais baigta Panevėžio rajoninės katilinės Nr. 1 rekonstrukcija - gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų darbą pakeitė biokuro katilas. Siekiant didesnio biokuro panaudojimo, pradedama  Senamiesčio g. esančios katilinės rekonstrukcija.
 
28 kilometrai šilumos tinklų bus atnaujinta Panevėžyje
Šiuo metu Panevėžyje vykdomi Europos Sąjungos parama remiami penki AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projektai – seni susidėvėję vamzdynai keičiami naujais izoliuotais vamzdžiais.
 
Iki 2021 metų įgyvendinus dar vieną projektą, kuriam ES parama skirta šiais metais, Panevėžyje bus rekonstruota apie 28 km ilgio šilumos tinklų ir nutiesti 650 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai naujiems vartotojams. Į miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą bus investuota daugiau nei 14 mln. eurų.
 
Atnaujinti šilumos tinklai mažina šilumos nuostolius, didina šilumos perdavimo efektyvumą, kartu taupomi gamtiniai ištekliai, mažėja aplinkos tarša.
 
O kaip šilumą gali taupyti gyventojai?
Šilumos suvartojimą daugiabučiuose lemia du faktoriai: pastato būklė, jo šilumos sistemų konstrukcija ir šilumos vartotojų poreikiai bei įgūdžiai. 
 
Pastato konstrukcijos ar šilumos naudojimo sistemų pilnas atnaujinimas efektyviausiai įtakoja šilumos sąnaudų sumažėjimą, tačiau šios priemonės yra brangios, sudėtingai ir ilgai įgyvendinamos, be to, ilgiau atsiperkančios. Tuo tarpu paprastas veiksmas – šilumos punkto modernizavimas (net ir tuo atveju, kai punktas atnaujintas prieš daugiau kaip 10 metų) tinkamai jį sureguliavus, gali leisti taupyti iki 10 procentų iki šiol naudojamos šilumos. Moderniausių šilumos punktų reguliatoriai ir elektroniniai siurbliai taupo ir šilumos, ir elektros energiją, nes leidžia labai tiksliai ir per trumpą laikotarpį prisitaikyti prie pastato ir jo gyventojų poreikių šilumai bei karštam vandeniui; antilegioneliozės funkcija eliminuoja tikimybę, jog dėl tam tikrais paroms laikotarpiais taupymo tikslais pažeminamos vandens temperatūros sistemoje gali atsirasti ligos sukėlėjų.
 
Šilumos taupymu turėtų būti suinteresuoti galutiniai naudotojai – pastatų gyventojai ir juos atstovaujantys valdytojai, todėl jie nuolat turi reikalauti iš savo pasirinktų prižiūrėtojų ne tik reguliariai pateikti šilumos naudojimo apžvalgas, bet realias, konkrečiam pastatui pritaikytas ir ekonomiškai pagrįstas rekomendacijas šilumos ūkio tobulinimui.
 
Gyventojų nusiteikimas ir mokėjimas taupyti leidžia nemažinant juntamo komforto teigiamai įtakoti naudojamos šilumos kiekį. Jei butuose įrengti termostatiniai vožtuvai, tai net ir nesant prie radiatorių įrengtų daliklių (netiesioginių šilumos skaitiklių), jų pagalba žeminant (ne daugiau, kaip dviem - trimis laipsniais) nenaudojamų patalpų oro temperatūrą taupysime šildymui sunaudotą šilumą. Atkreiptinas dėmesys, kad ženklesnis patalpos oro temperatūros žeminimas ilgesniam laikui gali ir neduoti laukiamo rezultato – tai gali neproporcingai padidinti šalia esančių iki normalios oro temperatūros šildomų patalpų šilumos sąnaudas, ar padidinti energijos sąnaudas, atstatant jų temperatūrą.
 
Daugiabučiuose neretas netolygaus patalpų ar vonios šildytuvų (gyvatukų) šilimo reiškinys. Dažniausiai tokia netolygiai pasiskirstančio šilumnešio sukelta problema išsprendžiama sukeliant jo temperatūrą, tačiau neigiama tokio sprendimo pasekmė yra kitų patalpų ar vonios šildytuvų peršildymas ir neracionalus šilumos naudojimas. Ne šildymo sezonas yra geriausias laikas tokias problemas spręsti iš esmės – pasikonsultavus su specialistais, netolygiai veikiančioje sistemoje įrengti balansavimo vožtuvus.
 
Vasarą remontuojant butus, atsiranda galimybė pakeisti senus ketinius radiatorius efektyvesniais šildymo prietaisais ar bent po jais įrengti šiluminės izoliacijos sluoksnį, žiemą trukdysiantį šilumai per sieną lengvai "tekėti" į lauką. Jei izoliacijos paviršius dar padengtas blizgiu paviršiumi – efektas bus dar didesnis. Keičiant šildymo prietaisus, reikalinga vadovautis pastato projekte nurodyta jų galia ir temperatūromis, o keičiant jų išmatavimus, reikėtų vadovautis taisykle, jog geriausia, kai tarp šildymo prietaiso ir grindų bei tarp šildymo prietaiso ir palangės apačios yra 5-10 cm tarpas – tokiu atveju šiluma butui bus tiekiama efektyviausiai.
 
Daugiau patarimų, kaip butuose paprastomis priemonėmis galima taupyti šilumą, AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje https://www.pe.lt/naudingi-patarimai.
 

 Atnaujinta 2019-08-30 08:40:15