2019 metų naujienų archyvas

Kasmet vis daugiau rekonstruotų šilumos vamzdynų Kėdainių ŠTR

2019 09 13
Siekiant sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, AB „Panevėžio energija“ nuolat rekonstruoja šilumos tinklus ir plečia Kėdainių miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemą, tiesiant naujas trasas naujiems vartotojams. Šiuo metu Kėdainių šilumos tinklų rajone vykdomi Europos Sąjungos parama remiami trys AB „Panevėžio energija“  projektai.
 
Kėdainių rajone AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja 47 km ilgio šilumos tinklų, kuriais energija tiekiama vartotojams. Šiuo metu apie 61 proc. visų šilumos vamzdynų jau atnaujinta. Galutinai pabaigus vykdyti projektus, atnaujintų šilumos vamzdynų ilgis dar padidės beveik 7 kilometrai, o prie eksploatuojamų rajono šilumos tinklų prisijungs nauji 868 metrų vamzdynai.
 
Investicijos į šilumos ūkį sudarys  apie 2,2 mln. eurų. Vykdomiems projektams skirta iki 50 procentų jų vertės parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Likusias lėšas projektui įgyvendinti investuos AB „Panevėžio energija“.
 
Naujos šilumos trasos naujiems vartotojams
Vykdant projektą „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ naujos šilumos trasos bus pastatytos ne tik Panevėžyje, Kupiškyje, bet ir Kėdainiuose bei Gudžiūnuose. 376 metrų ilgio šilumos tiekimo nauja trasa jau sumontuota J. Basanavičiaus gatvės prieigose Kėdainiuose. Prie centralizuotų šilumos tinklų einamuoju laiku bus prijungti 27 vartotojai (vienas naujai pastatytas daugiabutis). 
 
Kėdainių rajono Gudžiūnų gyvenvietėje sumontuota nauja 220 metrų ilgio šilumos trasa. Trasa pastatyta tikslu tiekti šilumą vartotojams iš vienos Gudžiūnų katilinės, užkonservuojant Gudžiūnų mokyklos katilinę. Įvykdžius šį projektą, Gudžiūnuose dirba viena katilinė.

Investicijų grąža  
2017 metais buvo pradėtas projekto „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“ vykdymas, kuris iki šių metų spalio mėnesio bus baigtas. Kito projekto užbaigimas suplanuotas 2020 metų rugsėjį.
 
Galutinai pabaigus projektus – sumontavus naujus vamzdynus, juos prijungus prie miesto šilumos tinklų bei sutvarkius aplinką, rangovui pridavus visą projekto užbaigimo dokumentaciją, skirtingose miesto šilumos tinklų atkarpose: Mindaugo, Josvainių, Smilgos, Didžiosios, Chemikų, S. Jaugelio Telegos, Skongalio, J. Basanavičiaus, Pavasario, P. Lukšio, Žemaitės, Sodų, Dotnuvos, Ramybės sk., Lauko, Šėtos, Josvainių, Mindaugo, Respublikos gatvių zonose bei Vilainiuose – Šėtos, Parko, Melioratorių gatvių zonose bus rekonstruota daugiau nei 7 kilometrų ilgio vamzdynai.
 
Sumontuoti nauji vamzdynai sumažins šilumos nuostolius tinkluose, didins šilumos perdavimo efektyvumą, kartu  bus taupomi gamtiniai ištekliai, mažės aplinkos tarša, o svarbiausia – didės šilumos tiekimo patikimumas vartotojams. 

 Atnaujinta 2019-09-23 14:27:01