2019 metų naujienų archyvas

Prasideda naujas šildymo sezonas

2019 09 23

Artėjant naujam šildymo sezonui AB „Panevėžio energija“ jau yra pasiruošusi tiekti šilumą savo vartotojams. Tačiau, bendrovės duomenimis, iki šiol dar ne visi pastatai paruošti šildymui. Todėl pastatų valdytojai ir prižiūrėtojai turėtų suskubti užbaigti visus pasiruošimo šildymo sezonui darbus, kad atšalus orams nekiltų trukdžių ir gyventojams netektų šalti namuose. 

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgiant į faktinę lauko temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. Šildymo sezoną  galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė  už +10 ºC.
 
AB „Panevėžio energija“ primena, kad šilumos vartotojai, įskaitant daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymo sezoną savo nuožiūra, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Ar pastatas parengtas šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ sprendžia pagal pastatų prižiūrėtojų pateiktus parengties šildymui sezonui aktus. Kol tokio patvirtinimo šilumos tiekėjas negauna, šildymo paslauga negali būti tiekiama.
 
Šildymo sezono metu šiluma turi būti tiekiama daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. 
 
Jei gyventojai pageidauja šildymą namuose įjungti vėliau, tai turi būti nuspręsta namo bendraturčių (butų savininkų) susirinkime daugumos balsais, tačiau daugumos balsai negali nuspręsti pažeisti gyvenamoms patalpoms nustatytų higienos normų - butuose negali būti mažiau nei 18 laipsnių šilumos.
 
Pavėluotas šildymo įjungimas paprastai netaupo šilumos, nes įšalusioms, sudrėkusioms namo sienoms vėliau įšildyti reikia sunaudoti dar daugiau šilumos. Įjungus šildymą daugiabučiuose namuose, kuriuose yra automatizuoti šilumos punktai, šilumą taupo šilumos punktuose įrengti elektroniniai reguliatoriai, kuriuos tinkamai suprogramavus, pakilus lauko oro temperatūrai šildymas yra išjungiamas, o nukritus temperatūrai - šiluma vėl tiekiama į butus.
 
Kompensacijos gyventojams už šildymą ir karštą vandenį pradedamos skaičiuoti savivaldybei paskelbus oficialią šildymo sezono pradžią.
 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu miesto biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, 2018–2019 m. šildymo sezonas buvo pradėtas:

Panevėžyje spalio 2 d.,

Pasvalyje spalio 3 d.,

Kupiškyje spalio 5 d.,

Rokiškyje spalio 8 d.,

Kėdainiuose spalio 19 d.,

Zarasuose spalio 22 d.

 Atnaujinta 2019-09-26 09:14:10