2019 metų naujienų archyvas

Pradėtas 2019–2020 m. šildymo sezonas

2019 09 27
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. A-681 2019–2020 metų šildymo sezonas Panevėžio miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, gyvenamiesiems namams ir kitiems šilumos vartotojams, turintiems parengties šildymo sezonui aktus, pradedamas 2019 m. rugsėjo 24 d. Šildymo įjungimo darbai turi būti baigti per 3 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. AV-981  nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. skelbiama 2019-2020 m. šildymo sezono pradžia Rokiškio miesto ir rajono ikimokyklinėse, mokymo bei gydymo įstaigose, turinčiose parengties šildymo sezonui aktus.
 • Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. DV-559 nustatoma 2019–2020 metų šildymo sezono pradžia Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2019 m. rugsėjo 30 d.:
 1. Pasvalio rajono savivaldybės įstaigoms, įmonėms, kurių sąrašas patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu.
 2. Šilumos vartotojai, kurie už šilumą atsiskaito pagal šilumos apskaitos prietaisus, išskyrus nurodytus 1. punkte, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, apie tai pranešę šilumos tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka.           
 • Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-530  nustatoma 2019–2020 m. šildymo sezono pradžia nuo 2019 m. rugsėjo 27 d., rajono Savivaldybės švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. AD-1-1102 nustatyta  2019–2020 metų šildymo sezono pradžia nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
 • Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. ADV-668 nustatyta 2019–2020 m. šildymo sezono pradžia nuo 2019 m. rugsėjo 30 d.  
 • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžia – 2019 m. spalio 1 d.
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. AV-1002 nuo 2019 m. spalio 1 d. nustatyta 2019–2020 m. šildymo sezono pradžia, nurodant, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku, negu šiuo įstatymu nustatyta šildymo sezono pradžia.
 • Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-543 nustatyta 2019–2020 m. šildymo sezono pradžia nuo 2019 m. spalio 1 d. rajono gyvenamiesiems namams, rajono Savivaldybės įstaigoms ir bendrovėms.Atnaujinta 2020-09-16 16:07:09