2019 metų naujienų archyvas

Rokiškyje atnaujinti šilumos tiekimo vamzdynai

2019 10 06
AB „Panevėžio energija“ baigė įgyvendinti projektą „Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas“. Į miesto šilumos ūkį investuota daugiau nei vienas milijonas eurų. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sanglaudos fondo ir parama sudaro iki 50 proc. projekto vertės – 525 tūkst. eurų. Likusią projekto vertės dalį investuoja AB „Panevėžio energija“ .
 
Vykdant projektą, naujais vamzdynais pakeista 3,6 kilometro ilgio centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Atskiruose miesto šilumos tinklų ruožuose, demontavus senus, izoliuotus stiklo vata gelžbetoniniuose loviuose paklotus vamzdžius Vytauto, Juodupės, Algirdo, Kauno, J. Gruodžio, J. Basanavičiaus, Pramonės, Respublikos, Laisvės, Taikos, Jūžintų gatvių zonose, sumontuoti nauji  pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. 
 
Šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami siekiant didinti jų patikimumą, mažinti šilumos nuostolius, eksploatacines išlaidas ir užtikrinti paslaugos teikimą  klientams.
 
 


Atnaujinta 2019-10-10 14:55:17