2019 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų projektams skiriama daugiau nei milijonas eurų ES parama

2019 12 05
Šių metų lapkričio 28 d. LR Energetikos ministras pasirašė įsakymus dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Šiais įsakymais paskirstyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama šilumos tiekimo tinklams Lietuvoje  plėsti ir modernizuoti 2020 metais.
 
 „AB „Panevėžio energija“ dviem projektams vykdyti skirtas 1,028 mln. eurų finansavimas. ES parama sudarys iki 50 proc. projektų vertės. Likusias lėšas investuos AB „Panevėžio energija.
 
864 tūkst. eurų skirta AB „Panevėžio energija“ vykdyti projektui „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas“. Projekto vykdymo metu planuojama rekonstruoti Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio, Kėdainių, Zarasų šilumos tinklus. Daugiau nei 5,4 km ilgio seni susidėvėję šilumos tiekimo vamzdynai bus pakeisti moderniais, poliuretano izoliacija dengtais vamzdynais.  Rekonstruotose vamzdynų atkarpose mažės šilumos nuostoliai, atnaujinti vamzdynai didins šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.
 
163,5 tūkst. eurų skirta AB „Panevėžio energija“ vykdyti projektui „Šilumos tinklų statyba Panevėžyje ir Rokiškyje“. 743 metrų ilgio šilumos tiekimo nauji vamzdynai bus sumontuoti ir prijungti prie integruotų Panevėžio ir Rokiškio miesto šilumos tinklų. Galimybe naudotis centralizuotai tiekiama šiluma turės nauji vartotojai, kurių bendra vartojamoji galia sieks 3,4 MW.
 
Investicijos į centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus yra labai didelės, tačiau būtinos, nes jų atsiperkamumo laikotarpis ilgas, o šilumos tiekimo įmonių galimybės jas finansuoti yra ribotos. ES parama – indėlis prie investicijų, kurios užtikrins vartotojams patikimą šilumos tiekimą ir prisidės prie oro taršos mažinimo.


Atnaujinta 2019-12-05 08:08:01