2019 metų naujienų archyvas

Baigti trys šilumos tinklų rekonstravimo projektai

2019 12 20

 

AB „Panevėžio energija“ baigė vykdyti tris šilumos tinklų rekonstravimo projektus Kėdainiuose, Kupiškyje ir Pasvalyje. Nuo 2017 metų vykdyti projektai galutinai baigti šiais metais. Investicijos į  centralizuoto šilumos tiekimo sistemas sudaro daugiau nei  5,6 mln. eurų.

Visiems projektams vykdyti buvo skirta iki 50 proc. projektų vertės parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. ES parama sudaro 2,8 mln. eurų. Likusias lėšas projektams įgyvendinti investavo AB „Panevėžio energija“ .
 
Planuojamų rekonstruoti šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė daugiau nei 30 metų, todėl buvo būtina senus vamzdynus pakeisti naujais. Siekdama užtikrinti vartotojams saugų ir patikimą šilumos tiekimą, 2017 m. buvo paskelbti projektų viešieji konkursai, 2018 metais vyko pagrindiniai darbai – atkasami susidėvėję seni vamzdynai ir montuojami nauji, vėliau užbaigti  aplinkos sutvarkymo darbai. Iš viso rekonstruota beveik 16 km ilgio centralizuotai tiekiamos  šilumos vamzdynų. Kėdainiuose atnaujinta 5,2 km, Pasvalyje 6,6 km,  Kupiškyje - 4,8 km ilgio vamzdynai šilumos tinklų atkarpose.  
 
Sumontuoti nauji šiuolaikinius reikalavimus atitinkantys vamzdynai didina centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, mažinant šilumos perdavimo nuostolius. Įgyvendinus tris šilumos tinklų rekonstravimo projektus per metus planuojama sutaupyti  apie 7300 MWh šilumos. Tai sudaro vienuolikos 45 butų daugiabučių namų šilumos poreikio kiekį per metus. Sumažinus gaminamos šilumos kiekį, mažės kuro sąnaudos, aplinkos tarša.
 


Atnaujinta 2019-12-23 13:55:05