Naujienos

Atgal

2020 metais Panevėžio elektrinė teiks izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą

2020 01 10

2020 m. AB „Panevėžio energija“ pradeda teikti naują izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, siekiant užtikrinti pasirengimą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui avariniais atvejais iki sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Sausio 9 d. Panevėžio termofikacinėje elektrinėje atliktas bandymas, kurio metu patikrintos elektros gamybos įrenginių faktinės galimybės užtikrinti izoliuoto darbo paslaugos teikimą – kai ne ilgiau kaip per 12 (dvylikos) valandų laikotarpį nuo paslaugos aktyvavimo elektrinės elektros gamybos įrenginiai turi pasiekti nustatytą galią ir ją išlaikyti numatytą laiką. 

AB „Panevėžio energija“, teikdama izoliuoto darbo paslaugą, prisidės prie šalies Energetikos strategijos įgyvendinimo, užtikrins nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą vartotojams ir tuo pačiu Panevėžio termofikacinės elektrinės išlaikymo kaštų padengimui gaus papildomas pajamas. Teikdama izoliuoto darbo paslaugą, Panevėžio termofikacinė elektrinė visa savo galia gali vykdyti ir komercinę elektros energijos gamybą, ją parduoti Elektros energijos išteklių biržoje, kai tik tam formuosis tinkamos rinkos sąlygos. Tokiu atveju, kogeneraciniu būdu būtų gaminama ir šiluma,  kuri būtų tiekiama Panevėžio miesto vartotojams.

 


Atnaujinta 2020-01-10 12:30:07