2020 metų naujienų archyvas

CŠT privalumai, siekiant švelninti klimato kaitos poveikį (video)

2020 02 27
AB „Panevėžio energija“ vadovaujasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisių aktų reikalavimais ir diegia geriausius prieinamus gamybos būdus, siekdama didinti šilumos gamybos efektyvumą taiko taršos prevenciją, mažina iškastinio kuro naudojimą ir aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai.
 
Siekdama mažinti gamtinių dujų naudojimą, AB „Panevėžio energija" kasmet plečia biokuro naudojimą šilumos gamybai, rekonstruodama katilines, statant biokuro katilus. Nuo 2012 metų bendrovės kuro struktūroje biokuras šiandien išaugo iki 79,9 proc. Atsisakant gamtinių dujų, naudodami biokurą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos – CO2 (anglies dioksidas) išmetimai sumažėjo nuo 111 tūkst. tonų iki 16 tūkst. tonų.
 
AB „Panevėžio energija“ toliau sieks kurti integruotą kompleksinę energetinio naudingumo sistemą, kuri prasmingai naudotų atsinaujinančius išteklius ir aplinkos energiją, palaipsniui sustabdydama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Bendrovė planuoja projekto „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ įgyvendinimą Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr.1  Pušaloto g. Panevėžyje. Absorbcinio šilumos siurblio panaudojimas didins biokuro naudojimo efektyvumą – deginant tą patį biokuro kiekį, daugiau bus pagaminta šilumos vartotojams, mažės aplinkos tarša. Taip pat ant katilinės pastatų planuojama įrengti 150 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę, kuri didins elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos dalį. Saulės modulių sugeneruota elektros energija bus panaudota šilumos gamybai.
 
Centralizuotas šilumos tiekimas prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų, nes tai yra lanksti, patikima ir galinti naudoti įvairius atsinaujinančius energijos išteklius (atliekinė, perteklinė, saulės energija ir kt.) – kompleksinė sistema, užtikrinanti tvarų ir prieinamą šildymą ir vėsinimą Europos miestams!

Plačiau apie tai žiūrėkite videofilmeAtnaujinta 2020-02-28 09:18:03