2020 metų naujienų archyvas

Dėl legioneliozės prevencijos darbų Panevėžyje ir Zarasuose

2020 03 13

Siekiant užkirsti legioneliozės židinių susidarymo galimybėms gyvenamųjų namų bei kitų pastatų karšto vandens tiekimo sistemose, AB „Panevėžio energija“ 2020 m. kovo 18-19 dienomis Panevėžyje ir kovo 17 d. Zarasuose pastatų valdytojams ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams sudarys galimybes atlikti prevencines priemones. Minėtomis dienomis šilumos tinkluose (vamzdynuose) šilumnešio (termofikacinio vandens) temperatūra bus padidinta iki +70°C.

AB „Panevėžio energija” informuoja namus administruojančias įmones ir bendrijas apie atsakomybę, tiekiant vartotojams karštą vandenį ir kontroliuojant tiekiamo karšto vandens kokybę, ir siūlo prevencinius darbus atlikti savo administruojamuose ir (ar) prižiūrimuose pastatuose. Vadovaujantis higienos normų reikalavimais (HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"), atliekant legioneliozės prevencijos darbus pastato karšto vandens sistemoje būtina karšto vandens temperatūrą padidinti iki +66°C, vartotojų čiaupuose – iki +60°C. Rekomenduojama tokią karšto vandens temperatūrą išlaikyti tiek laiko, kad karšto vandens naudotojai spėtų dezinfekuoti savo butų karšto vandens čiaupus ir dušų galvutes.
 
Gyventojus informuojame, kad  atitinkamai tuo metu taps karštesni ir „gyvatukai“. Minėtomis dienomis karšto vandens vartotojams primename atsukti visus (geriau - ne vienu metu) buto karšto vandens čiaupus ir sulaukti, kol per juos tekės ligos sukėlėją nužudančios (virš +60°C ) temperatūros vanduo. Apie daugiabučiame name atliekamus darbus pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ir valdytojai privalo patys informuoti konkrečių namų gyventojus, iškabindami laiptinėse atitinkamus skelbimus, ar gyventojus apie atliekamus darbus informuodami kitaip.
 
Karšto vandens naudotojai minėtų darbų vykdymo metu turėtų būti atsargūs, naudodamiesi karštu vandeniu.
                                                            


Atnaujinta 2020-03-16 07:33:43