2020 metų naujienų archyvas

Informacija apie teisės aktais reglamentuotą šildymo sezono pabaigos paskelbimą

2020 04 16

 

  • Šildymo sezonas baigiamas savivaldybės institucijos sprendimu. Kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pabaiga, gyventojai balsų dauguma gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažaidžiant higienos normų reikalavimų. 
  • Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. 
  • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 13 str. savivaldybių institucijų nustatytoms įstaigoms (mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir pan.) šildymo sezono pabaigą nustato savivaldybių institucijos savo sprendimu. Visi kiti fiziniai ir juridiniai asmenys gali priimti savarankiškai sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos, nelaukiant savivaldybių sprendimo. Pavyzdžiui, karantino metu įmonei nutraukus veiklą ir nesant poreikio jai gauti šildymo paslaugą, ji gali priimti savarankišką sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos ir apie tai informuoti šilumos tiekėją teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad šilumos punktuose sklendes uždaro ir nutraukia šildymą ne šilumos tiekėjas, o vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas arba asmuo atsakingas už šilumos ūkį komerciniuose pastatuose.
 
Atsižvelgus į prognozuojamą lauko oro temperatūrą, kad neužšaltų ar kitaip nebūtų sugadinta vidaus šildymo sistema,  dar įmonėse ir įstaigose nenutraukti šildymo, o tik šilumos punkte nustatyti atitinkamai pamažintų parametrų ir šilumos poreikį atitinkantį vidaus šildymo sistemos grafiką.

 Daugiau informacijos https://lsta.lt/naudinga-informacija/sildymo-sezono-pabaiga/ 

 Panevėžyje šildymo sezonai baigti:

 2019 m. - balandžio 24 d.

 2018 m. - balandžio 13 d.

 2017 m. - gegužės 12 d.

2016 m. - gegužės 3 d. 

2015 m. - balandžio 27 d.

2014 m. - balandžio 22 d.

 

 Atnaujinta 2020-04-28 15:41:40