2020 metų naujienų archyvas

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ akcininkų dėmesiui

2020 04 14

  
2020 m. vasario 24 d. įvykusiame AB „Panevėžio energija“ (į.k. 147248313, Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys) valdybos posėdyje nuspręsta sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2020 m. balandžio 24 d. 10 val. bendrovės salėje Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžyje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Bendrovės metinis pranešimas.
2.    Auditoriaus išvada.
3.    Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4.    Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5.    Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Susirinkimo apskaitos diena 2020-04-17.
Teisių apskaitos diena 2020-05-11.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną ir į Vyriausybės paskelbtas rekomendacijas karantino metu, prašome susirinkime balsuoti iš anksto raštu, užpildant ir pateikiant bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį el. pašto adresu bendrove@pe.lt, o originalą registruotu paštu, adresu Senamiesčio g.113, 35114 Panevėžys, ne vėliau kaip iki 2020-04-24 10 val.
Dokumentus, kurie turi būti pateikti susirinkimui, susirinkimo sprendimų pagal darbotvarkės klausimus projektus ir bendrąjį balsavimo raštu biuletenį bendrovės akcininkai gali gauti pateikę bendrovei prašymą el. pašto adresu bendrove@pe.lt.Atnaujinta 2020-04-14 15:58:28