Naujienos

Atgal

Informacinės sistemos padeda nustatyti daugiabučio namo šilumos suvartojimo efektyvumą

2020 07 03

Informacinė sistema padeda nustatyti daugiabučio namo šilumos suvartojimo efektyvumą

Daugiau nei prieš metus AB „Panevėžio energija“, skatindama namų, jų šilumos punktų ir šilumos sistemų renovaciją, interneto svetainėje www.pe.lt pradėjo teikti informaciją apie Panevėžio daugiabučių namų šilumos sąnaudas ir mokesčius.

AB „Panevėžio energija“ geografinė informacinė sistema leidžia pagal adresą surasti norimo objekto (pastato) informaciją: šilumos tiekimo sistemos tipą, namo renovacijos būseną, butų skaičių, suvartotą šilumos kiekį kvadratiniam metrui šildyti ir mokesčio dydį (kainą) už kvadratinio metro šildymą.

 

Pateikta informacija leidžia analizuoti šilumos sąnaudas - kiekvienam palyginti savo namo ir jau renovuotų namų šilumos suvartojimus, kad pagal  šilumos suvartojimą gyventojai galėtų apsispręsti dėl būsimos namo renovacijos apimčių.

Energiją taupančios priemonės mažina šilumos suvartojimą
Namo šilumos suvartojimas apsprendžia būsimos namo renovacijos lygį. Šilumą taupo ne tik apšiltintos namo sienos ar pakeisti langai ir durys, bet ir automatizuotas šilumos punktas, balansavimo ir individualaus reguliavimo bei individualios apskaitos sistema. Analizuojant šilumos suvartojimus, vertėtų atkreipti dėmesį į karšto vandens tiekimo sistemos tipą. Automatizavus šilumos punktą, kai karštas vanduo ruošiamas individualiame uždaros schemos modulyje, įgalinančiame tiksliai valdyti karšto vandens temperatūrą, o mažesnio poreikio metu - net pažeminti jo temperatūrą, šilumos suvartojimas bus mažesnis nei tokiame pat name su elevatoriniu šilumos mazgu ir atvira karšto vandens schema. Taigi, pigesnės priemonės – šilumos punkto automatizavimas ir vėliau – šildymo ir karšto vandens sistemų tobulinimas ženkliai greičiau save atpirks, todėl siūloma pastato atnaujinimą pradėti nuo jų įgyvendinimo. Šildymo sistemose rekomenduojama pirmiausiai įrengti stovinius balansinius vožtuvus, nes jie užtikrins ir tolygų visos šildymo sistemos veikimą, ir leis vandens šildymo sistemoje cirkuliavimui sunaudoti mažiau elektros energijos; tuo tarpu termostatiniai vožtuvai karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje įgalins nepriklausomai nuo karšto vandens temperatūros reguliuoti vonios šildytuvų (gyvatukų) temperatūrą.

Interaktyvus Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapis
Būsto energijos taupymo agentūra siūlo pasinaudoti interaktyviu Lietuvos renovacijos žemėlapiu: https://map.betalt.lt. Jame viešai prieinama informacija apie baigtus ir šiuo metu vykdomus daugiabučių namų renovacijos projektus, jų eigą, energijos suvartojimo pokyčius, tiek visoje šalyje, tiek atskiroje savivaldybėje, ar konkrečiai pasirinktame daugiabutyje.

Šis žemėlapis pasitarnaus ne tik kaip inovatyvi informacijos apie daugiabučių renovaciją platforma, bet ir taps svarbia skatinimo priemone gyventojams atnaujinti savo daugiabutį. Planuojantys namo renovaciją gaus papildomos informacijos – faktinius duomenis, pagrindžiančius renovacijos naudą.

 
 

 Atnaujinta 2020-07-14 12:42:05