2020 metų naujienų archyvas

Nauji šilumos tinklai - nauji vartotojai

2020 07 17
                                                                      
AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti patikimą centralizuotą šilumos tiekimą vartotojams, kaip vieną patraukliausių šildymo būdų, kasmet ne tik rekonstruoja, atnaujina dalį šilumos tinklų eksploatuojamuose rajonuose, bet ir stato naujus šilumos tinklus.
 
Baigiamas įgyvendinti projektas, kurio metu nutiesti nauji 1304 metrų ilgio šilumos vamzdynai Panevėžyje, Kupiškyje, Kėdainiuose ir Gudžiūnuose (Kėdainių r.) prijungiami prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų.
 
AB „Panevėžio energija“ investicijos į naujus šilumos tinklus sudaro 309 tūkst. eurų. Projektui „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ įgyvendinti  skirta iki 50 proc. projekto vertės Europos Sąjungos parama.
 
Įgyvendinat naujų šilumos tinklų statybos projektą, 522 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai Panevėžyje bus prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. Šilumos tinklų įvado statyba į pastatą Respublikos g. jau atlikta, nauji vamzdynai nutiesti Respublikos, Smėlynės gatvių zonose. Dar šiais metais bus vykdoma 230 metrų ilgio šilumos tiekimo tinklų statyba. Nauji, iš anksto izoliuoti vamzdynai bus klojami bekanaliu būdu Respublikos g. zonoje. Įvertinę centralizuoto šilumos tiekimo privalumais, prie miesto šilumos tinklų planuoja prisijungti 90 vartotojų. Nauji AB „Panevėžio energija“ klientai metinį šilumos poreikį turėtų padidinti 1260 MWh.
 
Kupiškyje baigta 428 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynų statyba Gedimino g. zonoje. Prie naujų tinklų planuoja prisijungti 3 nauji vartotojai, pareikalaujantys 1112 MWh šilumos per metus.
 
153 metrų ilgio šilumos tiekimo nauja trasa jau sumontuota prie J. Basanavičiaus g. prieigų Kėdainiuose. Prie miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungė daugiabutis gyvenamasis namas. Siekiant šilumą tiekti vartotojams iš vienos Gudžiūnų (Kėdainių r.) katilinės, užkonservuojant mokyklos katilinę, Gudžiūnų gyvenvietėje sumontuota nauja 201 metro ilgio šilumos trasa. Planuojama, kad centralizuotu šilumos tiekimu pasinaudos ir du nauji Tujų gatvės vartotojai, kuriems per metus prireiks 270 MWh šilumos.
 
Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, bendrovės  eksploatuojamose rajonų katilinėse apie 90 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, deginat biokurą.Pigesnio ir mažiau taršaus kuro naudojimas leidžia efektyviau gaminti šilumą, mažėja šilumos kaina. Centralizuotas šildymo būdas tampa patrauklus vartotojams, nes nereikia rūpintis kuru, nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti įrenginių, užtikrinama gaisrinė sauga ir sukuriama švaresnė aplinka.  
 
AB „Panevėžio energija“ centralizuota tiekimo sistema šiluma tiekiama 268 km ilgio eksploatuojamais šilumos tinklais 61486 butams daugiabučiuose namuose, 196 biudžetinėms įmonėms (švietimo - 148, sveikatos - 48), 47 pramonės įmonėms, 641 kitoms organizacijoms (AB, įstaigos, organizacijos), iš jų - 148 individualiems namams. 
 


Atnaujinta 2020-10-05 14:30:51