2020 metų naujienų archyvas

Vasara – radiatorių keitimo metas

2020 08 26
Baigiantis vasarai, butų savininkai suskubo remontuoti savo butus, keisti senus radiatorius naujais ar tiesiog rūpintis būsto šildymo prietaisų būkle, ta proga užduodami neretai pasikartojančius klausimus, į kuriuos šiame straipsnyje pabandysime atsakyti.
 
Daugiabučių namų vidaus šildymo sistema yra bendra visų namo gyventojų nuosavybė, todėl ir su šia sistema susijusias problemas turi spręsti patys gyventojai. Pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles visi planiniai darbai šildymo sistemose privalo būti atliekami ne šildymo sezono metu. Dėl radiatorių pakeitimo butuose gyventojai gali kreiptis į savo namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, kuris turėtų patarti techniniais problemos aspektais.
 
Svarbu išsaugoti tolygų patalpų šildymą
Tam, kad namo šildymo sistema neišsibalansuotų ir būtų išsaugotas tolygus patalpų šildymas, būtina, kad radiatorius ar jo sekcijų skaičius, kitaip sakant, šildymo prietaiso galia - kiekvienoje patalpoje atitiktų namo šildymo sistemos projektą. Jei bute įrengiami didesni šildymo prietaisai ir prie jų nėra termostatinių vožtuvų – atsiranda netolygumas šildant patalpas (nors už šildymą mokama vienodai), be to, neretai tokios patalpos būna peršildomos, todėl problema sprendžiama, atidarant langus ir leidžiant šilumos perteklių į lauką. Tokiu atveju daugiau mokėti tenka visam namui, nes, kaip minėta, šiluma šildymui skirstoma proporcingai patalpų plotui. Už buto radiatorių galios atitikimą projektui atsako jo savininkas. Radiatorių kiekį ir jų šilumos galią butuose kontroliuoja šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas bei pastato valdytojas.
 
Dažniausiai namų šildymo sistemos projektai saugomi  šildymo sistemas eksploatuojančiose įmonėse  arba  pas šilumos tiekėją AB „Panevėžio energija“, todėl pavienių butų savininkams siūlome patiems arba pavedant pastato valdytojui minėtose įmonėse surasti reikalingo namo šildymo projektą ir gauti ar pasidaryti jo išrašą, kad būtų galima įsigyti tinkamą šildymo prietaisą.
 
AB „Panevėžio energijos“ teikiama  šildymo projekto išrašo padarymo (nurodant dabar galiojančiais vienetais prietaiso galingumą) paslauga yra mokama; daugiau informacijos bendrovės interneto svetainėje www.pe.lt. Butų savininkams šildymo prietaisų perskaičiavimas kainuos mažiau, jei namo valdytojas ar administratorius kreipsis dėl viso namo šildymo prietaisų perskaičiavimo. Informacija dėl šildymo prietaisų perskaičiavimo teikiama AB „Panevėžio energija“, Technikos skyrius, 401 kab. arba tel. 8-45 501039, 8-45 501037.
 
Žinotina, jog radiatorių keitimą šilumos tiekėjui reikia sumokėti už iš namo šildymo sistemos išleidžiamą šilumnešį. Mokestis priklauso nuo namo dydžio ir nuo šildymo sistemos tvarkingumo. Jei namo šildymo sistemos stovus uždarantys ventiliai tvarkingi – šilumnešio bus išleista mažiau - atitinkamai ir mokestis už jo išleidimą bus nedidelis. Tačiau, jei namo šildymo sistemos ventiliai neužsidaro sandariai, gali tekti mokėti už viso namo šildymo sistemoje esančio šilumnešio išleidimą. Apmokėjimo už išleistą šilumnešį kvitas suteikia teisę kreiptis į šildymo sistemą eksploatuojančią įmonę ar asmenį išleidimo ventilių plombų nuėmimui ir nurodyto vandens kiekio išleidimui iš sistemos bei tolesniam darbų vykdymui.
 
Tinkamas radiatoriaus parinkimas ir įrengimas padės taupyti šilumą
Šiluma intensyviausiai sklinda ta kryptimi, kur didžiausias temperatūrų skirtumas (žiemą - nuo karšto radiatoriaus  per sieną - link lauko sienos), todėl tarp šildymo prietaiso ir sienos įrengtas ekranas yra labai gera priemonė, kuo daugiau radiatoriaus išspinduliuotos šilumos panaudoti buto, o ne lauko oro šildymui. Ekranų galima nusipirkti, arba pasidaryti pačiam – jie gali būti tik atspindintys (veidrodinė folija), izoliuojantys (iš plono šiluminės izoliacijos sluoksnio) ar kombinuoti - efektyviausi, nes ir termiškai izoliuojantys, ir atspindintys šilumą. Montuojant ekraną už esamo radiatoriaus, rekomenduotina radiatorių nuvalyti nuo dulkių (plieniniam radiatoriui – išvalyti dulkes iš kanalų).
 
Geram ir efektyviam patalpų šildymui didelę reikšmę turi mokėjimas išnaudoti visas šildymo prietaiso galimybes, todėl teisingas jo įrengimas - ypač aktualu keičiant. Reikėtų žinoti, kad  minimalūs atstumai (ypač svarbu naujiems plieniniams radiatoriams) nuo radiatoriaus viršaus iki palangės ir nuo jo apačios iki grindų turėtų būti ne mažiau 5, o geriausia -10 cm, o nuo sienos iki radiatoriaus nugarėlės - ne mažiau 2-jų cm atstumas, kad nesusidarytų šilto oro kamščiai, trukdantys cirkuliuojančiam patalpos orui "apiplauti‟ šiltus šildymo prietaiso paviršius. Parenkant keičiamo šildymo prietaiso dydį, be šildymo sistemos projekte nurodytos jo galios (prie konkrečių ten pat pateiktų įtekančio ir ištekančio vandens temperatūrų), svarbu teisingai parinkti ir jo išmatavimus – reikėtų stengtis, kad prietaiso ilgis būtų galimai artimas lango ilgiui, taip pat žinotina, kad efektyviausiai (dėl tų pačių minėtų šilumos kamščių) veikia kuo plonesni (vienos eilės) plieniniai radiatoriai.
 


Atnaujinta 2020-08-26 14:13:23