2020 metų naujienų archyvas

Kėdainiai. AB „Panevėžio energija” šildymo sezonui jau pasiruošusi

2020 10 09
Aiškėja, kad šildymo sezonas Kėdainių rajone šiais metais prasidės kiek vėliau nei pernai dėl šiltesnių orų. Nors už lango ruduo dar lepina šiluma, AB „Panevėžio energija” ragina kuo skubiau užbaigti parengties šildymo sezonui darbus, antraip prasidėjus šildymo sezonui, vartotojai gali likti be šilumos.
 
AB „Panevėžio energija” atstovų teigimu, šilumos kaina šiuo metu yra mažiausia per pastaruosius trylika metų. Kasmet vykdomos investicijos į šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, leido sumažinti šilumos kainą. Per pastaruosius metus į Kėdainių rajono šilumos ūkį vykdomos investicijos sudaro  apie milijoną eurų.
 
                      
 
Šildymo sezonui pasiruošę dar ne visi vartotojai 
Šiais metais, dėl itin šilto rudens, šildymo sezonas Kėdainiuose bus skelbiamas vėliau nei pernai. Nepaisant to, pastatų, kuriems šilumą tiekia AB „Panevėžio energija“, savininkai, daugiabučių namų valdytojai, administratoriai, pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, turėtų suskubti pristatyti šilumos tiekėjui pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus. „Nors daugelyje kėdainiečių namų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų ir šilumokaičių plovimai atlikti (84 proc.), tačiau savaitės pradžioje buvo gauta tik 70 proc. pasirašytų aktų“, - sako AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas Vytautas Raziūnas.
 
                       
 
Pavėluotas šildymo įjungimas netaupo
Pernai šildymo sezono pradžia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskelbta nuo rugsėjo 26 d. Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė, savo pavaldume esančioms įstaigoms. Tuo metu kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. „Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką”, – sako V. Raziūnas.
 
Pasak jo, jei gyventojai pageidauja šilumos tiekimą įjungti vėliau, tai turi būti nuspręsta namo bendraturčių susirinkime daugumos balsais. „Pažymėtina, kad daugumos balsais negalima nepaisyti higienos normų. Butuose negali būti mažiau nei 18 laipsnių šilumos”, – primena V. Raziūnas.
 
Beje, ekspertai pastebi, kad pavėluotas šildymo įjungimas paprastai netaupo šilumos, nes įšalusioms, sudrėkusioms namo sienoms vėliau įšildyti reikia sunaudoti dar daugiau šilumos.
 
Šilumos kaina mažėjo
Nuo spalio 1 d. AB „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens kainos nesikeičia, išlieka tokios pat kaip ir  nustatytos rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį nustatyta vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį buvo 4,12 ct/kWh (be PVM). Spalį, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 11 proc. mažesnė.
 
Kasmet vykdomos investicijos į „Panevėžio energijos“ eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą katilinėse, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, sąlygojo, kad šilumos kaina šių metų spalio mėnesį taptų mažiausia per 13 metų.
 
Dabar „Panevėžio energijai“ įgyvendinti techniniai sprendimai leidžia naudoti pigų biokurą, tačiau jo kaina, nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo, gali ir didėti, o kartu didėti ir šilumos kaina.
 
Šildymo sezonui ruošiasi vasarą
AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumą Kėdainių miesto ir rajono vartotojams. Kad šiluma iš  AB „Lifosa“ pasiektų Kėdainių vartotojus, AB „Panevėžio energija“ turi užtikrinti kokybišką ir saugų šilumos tiekimą iki pastato įvado. Tam šiluma turi būti tiekiama reikiamų parametrų,  pagal reikiamą miestui šilumos tiekimo galią. „Kėdainiečiai šilumos tiekimo sutrikimų nepajunta, nes tuo rūpinasi AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono personalas, užtikrinantis miesto katilinės Basanavičiaus gatvėje įrengimų veikimą, visada pasiruošęs perimti šilumos gamybą ir tiekimą iš AB „Lifosa“, – aiškina V. Raziūnas.
 
AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja ir Kėdainių rajono šilumos ūkį Gudžiūnų, Tiskūnų, Josvainių, Akademijos, Šlapaberžės, Kaplių ir Pelėdnagių gyvenvietėse, Gudžiūnų, Truskavos pagrindinių mokyklų bei Šėtos gimnazijos katilinėse. Gaminant ir tiekiant šilumą rajono vartotojams, AB „Panevėžio energija“ rūpinasi naudojamo kuro šilumai gaminti pirkimu, katilinių įranga, jos veikimu bei šilumos tinklais. „Daugumoje Kėdainių r. gyvenviečių katilinių šilumos savikaina žymiai viršija regioninį šilumos tarifą, pagal kurį parduodama šiluma. Būtent, iš AB „Lifosa“ tiekiama šiluma leidžia stabilizuoti šilumos kainą visiems Kėdainių šilumos vartotojams”, – situaciją aiškina V. Raziūnas.
 
Centralizuotas šilumos tiekimas yra didelė įvairių ir sudėtingų technologijų procesų sistema, o kad ji patikimai veiktų, būtina nuolatinė jos priežiūra, remontai, renovacijos, naujų technologijų pritaikymas, reikalingo kuro, vandens kiekių užtikrinimas ir kt.
 
Kasmet pasibaigus šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ atlieka kiekvieno rajono šilumos tinklų hidraulinius bandymus, kurių  metu nustatomos susidėvėjusios, korozijos pažeistos šilumos trasų vietos, vykdomi remonto darbai. „Taip siekiama paruošti šilumos tinklus šildymo sezonui ir išvengti gedimų šildymo sezono metu”, – teigia V. Raziūnas.
 
AB „Panevėžio energija“ investiciniai projektai
AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Bendrovės investuotos lėšos į šilumos ūkį bet kuriame aptarnaujamame regiono rajone turi įtakos bendram rezultatui – visų regiono savivaldybių centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams nustatoma vienoda šilumos kaina.
 
Šiais metais AB „Panevėžio energija“ įgyvendina 16 investicinių projektų Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių , Pasvalio, Kupiškio, Zarasų rajonuose ir miestuose. Įgyvendinus šiuos projektus iš viso bus rekonstruota apie 40 km centralizuotų šilumos tinklų, pastatytos naujos 2,6 km ilgio naujos šilumos trasos, rekonstruotos trys katilinės, pastatant naujus biokuro katilus. Į šilumos ūkio modernizavimą bus investuota apie 21 mln. eurų, dalis  lėšų skiriama iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
Visų projektų įgyvendinimas siejamas su efektyviu šilumos tiekimu kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei galimybę mažinti šilumos kainą vartotojams.
 
Rajono naujoms šilumos trasoms skirta per 80 tūkst. eurų
Vykdant projektą Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ naujos šilumos trasos pastatytos Kėdainiuose bei Gudžiūnuose. 153 metrų ilgio šilumos tiekimo nauja trasa jau sumontuota prie J. Basanavičiaus g. prieigų Kėdainiuose. Prie miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungė daugiabutis gyvenamasis namas. Siekiant šilumą tiekti vartotojams iš vienos Gudžiūnų (Kėdainių r.) katilinės, užkonservuojant mokyklos katilinę, Gudžiūnų gyvenvietėje sumontuota nauja 201 metro ilgio šilumos trasa. Planuojama, kad centralizuotu šilumos tiekimu pasinaudos ir du nauji Tujų gatvės vartotojai. Į Kėdainių šilumos ūkį, tiesiant naujas šilumos trasas, investuota 82,5 tūkst. eurų.
 
Kėdainiuose rekonstruota 2 km vamzdynų 
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, seni vamzdynai pakeisti naujais, vykdant projektą „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“.Rekonstruota daugiau nei du kilometrai šilumos tinklų Dotnuvos, J. Basanavičiaus, Ramybės sk., Lauko,Žemaitės, S. Jaugelio Telegos, Šėtos, Josvainių, Mindaugo, Sodų, Respublikos gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Vilainiuose. Į Kėdainių šilumos tinklų rekonstravimą investuota 592 tūkst. eurų.
 
Investicijoms dar ne pabaiga
2020–2021 metais daugiau nei 5 km šilumos tinklų bus atnaujinta Kėdainiuose, Kupiškyje, Rokiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose. Vykdomo projekto „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas“ metu 861 metro ilgio šilumos tinklai bus rekonstruoti A. Kanapinskio, Gegučių, Respublikos gatvių atkarpose Kėdainiuose, o investicijos į atnaujintus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus sudarys 262 tūkst. eurų.
 
AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajone eksploatuoja 47 km ilgio šilumos tinklų, kuriais energija tiekiama vartotojams. Apie 73 proc. visų šilumos vamzdynų jau rekonstruota.
 
   


Atnaujinta 2020-10-16 09:30:41