Naujienos

Atgal

AB „Panevėžio energija“ investuoja į šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą

2020 12 22
Šiais metais AB „Panevėžio energija“ baigia įgyvendinti 12 investicinių projektų. Daugiau nei 26 km centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstruota Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Zarasų rajonuose ir miestuose, pastatytos naujos 1,3 km ilgio šilumos trasos, rekonstruotos trys katilinės. Į šilumos ūkio modernizavimą investuota daugiau nei 16 mln. eurų. Iki 50 proc. projektų vertės sudarys skiriama parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
Visų projektų įgyvendinimas siejamas su efektyvia šilumos gamyba ir tiekimu kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne oro tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei galimybę mažinti šilumos kainą vartotojams.
 
Daugiau biokuro šilumos gamyboje
Siekiant mažinti gamtinių dujų naudojimą ir šilumą gaminti mažesnėmis kuro sąnaudomis,  Pasvalio katilinėje pastatytas naujas 4 MW galios biokuro katilas ir 1 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, Panevėžio katilinėje Senamiesčio g. pastatytas naujas 8 MW galios biokuro katilas ir 1,8 MW galios kondensacinis ekonomaizeris ir Narteikių katilinėje (Pasvalio r.) vietoj seno katilo sumontuotas naujas 1 MW galios biokuro katilas.
 
Naujos šilumos trasos naujiems vartotojams
Panevėžyje, Rokiškyje, Zarasuose baigiami du naujų šilumos tinklų statybos projektai. Iš viso 1,3 km ilgio naujos šilumos trasos jau prijungtos prie miestų centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, su galimybe naujiems vartotojams tapti Panevėžio energijos klientais.
 
Didės  šilumos tiekimo patikimumas, mažės šilumos nuostoliai
Prieš du metus pradėti šilumos tinklų rekonstravimo projektai galutinai bus baigti šiais metais. Užtikrinant saugų ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, visuose šilumos ūkį eksploatuojamuose rajonuose rekonstruota apie 26 km šilumos tiekimo vamzdynų. Atnaujinti vamzdynai mažins kuro išlaidas, aplinkos taršą, bus patiriami mažesni šilumos praradimai – per metus bus sutaupoma apie 7 tūkst. MWh šilumos, o tai sudaro dešimties daugiabučių namų (po 45 butus) šilumos suvartojimą per metus.
 
2021 metais Panevėžyje bus tęsiamas naujos šilumos trasos statybos projektas bei toliau rekonstruojami miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklai. Įgyvendinant vieną iš šių metų vykdomų ES parama ir bendrovės lėšomis finansuojamų projektų, rekonstruojant 7,8 km šilumos tinklus Panevėžyje, didžioji dalis darbų jau atlikta. Apie 1,2 km ilgio šilumos trasų bus atnaujinta ateinančiais metais.
 
2021 metais toliau bus vykdomas AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projektas eksploatuojamuose rajonuose. Iš projekte numatytų atnaujinti 5,4 km šilumos tinklų Kėdainiuose, Kupiškyje, Rokiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose, kitais metais bus baigti rekonstruoti apie 2,5 km ilgio vamzdynai.
 
Ateinančiais metais numatyta 1,3 km ilgio naujų šilumos tinklų statybos Kėdainiuose, Kupiškyje, Panevėžyje projekto pabaiga.
 
Investicijos į efektyvesnę šilumos gamybą
AB „Panevėžio energija“ sieks ir toliau modernizuoti šilumos ūkį, diegiant pažangias technologijas. Šiais metais pradedamas vykdyti daugiau nei vieno milijono vertės projektas „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“. Panevėžio katilinėje prie esamų biokuro katilų bus įrengtas šilumos siurblys, kuris leis mažinti iš katilų išeinančių degimo produktų temperatūrą, o papildomai gautą šilumą tiekti vartotojams. Ant katilinės pastatų įrengta 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė didins elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos dalį.
 
                                                                    XXX
 
AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Įmonė eksploatuoja 40 katilinių su 125 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginiais. Bendras centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis siekia 268 km., iš kurių daugiau kaip pusė renovuotų. Bendrovė nuolat rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu, diegia naujas technologijas ir modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas. Mažinant priklausomybę nuo iškastinio importuojamo kuro, bendrovės kuro struktūroje biokuras išaugo iki 89,7 proc., o nuo 2012 m. vidutinė metinė šilumos kaina gyventojams sumažėjo 32,4 proc. Šilumos kaina bendrovės regiono savivaldybių centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams nustatoma vienoda.


Atnaujinta 2020-12-22 16:07:34