2022 metai

Atgal

Hidrauliniai bandymai šilumos tiekimo patikimumui

2021 04 26
AB „Panevėžio energija“, siekdama išvengti galimų avarijų ir užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams būsimo šildymo sezono metu, ruošiasi pradėti vykdyti hidraulinių bandymų ir šilumos tinklų remonto darbus. 
 
Hidraulinis bandymas privalomas kasmet
Pasibaigus šildymo sezonui AB „Panevėžio energija“, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis, privalo atlikti tinklų vamzdynų profilaktiką ir pasiruošti naujam šildymo sezonui, todėl atliekami hidrauliniai bandymai, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi vamzdynų defektai. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą, iki minimumo sumažinama šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų rizika šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens sustabdymas vasarą.
 
Informacija dėl laikino karšto vandens tiekimo sustabdymo
Kiekviename AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajone hidraulinių bandymų atlikimo grafikas derinamas su Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio Zarasų savivaldybėmis. Apie numatytus darbus informuojami pastatų administratoriai bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, turintys užtikrinti patikimą pastatų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą.
 
Vartotojams informacija apie planuojamą karšto vandens išjungimą dėl hidraulinių bandymų skelbiama spaudoje, 10 dienų iki bandymo ir pakartotinai - prieš dieną bei AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje, skyrelyje Bendroji informacija/ Techninių darbų tvarkaraščiai: https://www.pe.lt/panevezio-str-techn-darbai. Informaciniai pranešimai skelbiami ir daugiabučių laiptinių skelbimų lentose.
 
Atlikęs hidraulinį bandymą ir užbaigęs vamzdynų patikrą bei remontą, tiekėjas leidžia šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams atnaujinti karšto vandens tiekimą pastatams.


Atnaujinta 2021-04-26 08:24:45