Naujienos

Atgal

Paskelbtas naujas kvietimas mažajai renovacijai

2021 04 28
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo šių metų balandžio 23 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui.
 
Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
 
Pagal šį kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis.
 
Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.
 
Naujas kvietimas – gera proga Panevėžio m. daugiabučių namų gyventojams, kuriems karštas vanduo tiekiamas atvira sistema, pakeisti namo šilumos punktą į modernų. Tokių daugiabučių namų, kuriems reikėtų pakeisti šilumos punktus, Panevėžyje yra 180 vienetų. Atnaujinus šilumos punktus, gyventojai, ar jų pasirinkti sistemų prižiūrėtojai, galės reguliuoti name ir karšto vandens ruošimą ir pastato šildymo sistemos darbą.
 
Valstybės parama bus skiriama šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymui ar keitimui (įskaitant radiatorių, rankšluosčių džiovintuvų keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą), individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimui, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimui ir kt.
 
Planuojantiems daugiabučiame name diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, valstybės parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių  kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.
 
Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.
 
Daugiau informacijos: http://www.betalt.lt/


Atnaujinta 2021-04-28 12:32:59