Naujienos

Atgal

Bendrovės ūkinei veiklai nereikalingų šilumos tinklų išmontavimas

2021 06 22
AB „Panevėžio energija“, vykdydama antžeminių šilumos tinklų Senamiesčio g., Tinklų g. Panevėžyje rekonstravimo projektą, demontuoja 631 m ilgio šilumos tiekimo vamzdynus. Griaunami seni, nebenaudojami garo-kondensato ir termofikacinio vandens antžeminiai šilumos tinklai, nutiesti į pramonės objektus Tinklų g. zonoje.
 
Demontuojami šilumos tinklai sumontuoti ant žemų ir 6-8 m aukščio gelžbetoninių atramų. Laikantis tam tikrų reikalavimų, išardomi 14 m ilgio antžeminiai šilumos tinklai virš geležinkelio linijos, nueinančios į pramoninius objektus. Naikinami 16,5 m šilumos tinklų vamzdynai, praeinantys virš Senamiesčio gatvės.
 
Rekonstravimo darbų atlikimo metu nuo gelžbetoninių kolonų nukeliami garo-kondensato ir termofikacinio vandens vamzdynai, nuo vamzdynų nuimama izoliacija. Kadangi visi vamzdžiai demontuojami, kolonos taip pat griaunamos.
 
Demontuojama antžeminė šilumos trasa nedarys jokio poveikio aplinkai. Susidaręs statybinis laužas bus išvežtas į statybinių atliekų sąvartyną. Atlikus darbus bus atstatomas prieš tai buvęs žemės reljefas. Visus darbus planuojama atlikti iki spalio mėnesio.
 
Demontavus antžeminius tinklus, bendrovė nebepatirs būtinųjų turto priežiūros kaštų ir nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudų.
 
 
 
 


Atnaujinta 2021-06-22 14:16:51