Naujienos

Atgal

Svečiai iš Lietuvos energetikos instituto domėjosi Panevėžio termofikacine elektrine

2022 04 28
AB „Panevėžio energija“, siekdama maksimaliai išnaudoti Panevėžio termofikacinės elektrinės (TE) galimybes, ieško techninių priemonių, kurios leistų Panevėžio TE plačiau panaudoti ne tik bendrovės, bet ir Lietuvos elektros energetikos sistemos naudai. 
 
Vakar bendrovėje svečius priėmęs AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa, kartu su Lietuvos energetikos instituto atstovais apsilankė Panevėžio termofikacinėje elektrinėje. Būtent, AB „Panevėžio energija“ užsakymu Lietuvos energetikos institutas, tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras, atliko Panevėžio TE sistemos/technologijos patobulinimo analizę ir pateikė Panevėžio TE darbo galimybes ir privalumus, galinčius prisidėti prie Lietuvos elektros energetikos sistemos įtampos ir galios valdymo bei galios srautų optimizavimo.
 
2008 m. pastatyta ir pradėta eksploatuoti 35 MW elektrinės ir 34 MW šiluminės galios Panevėžio TE šiuo metu teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, siekiant užtikrinti pasirengimą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu.
 
 
Nuotr. (iš kairės) Lietuvos energetikos instituto (LEI) direktorius Sigitas Rimkevičius, LEI direktoriaus pavad. Andrius Tamošiūnas, LEI Degimo procesų laboratorijos vadovas Nerijus Striūgas, AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa,  LEI direktoriaus pavad. Rimantas Bakas, AB „Panevėžio energija“ technikos direktorius Robertas Kerežis, Panevėžio termofikacinės elektrinės viršininkas Raimondas Grikšelis 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Atnaujinta 2022-05-04 09:10:09