Naujienos

Atgal

Dėl hidraulinių bandymų stabdomas karšto vandens tiekimas Noriūnuose ir Subačiuje (Kupiškio r.), Kėdainių mieste

2022 05 05
 
Nuo š. m. gegužės 9 d. iki gegužės 13 d. laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Noriūnų vartotojams pastatuose, gegužės 16–20 d. nebus tiekiamas karštas vanduo Subačiaus vartotojams, o nuo gegužės 16–25 d.Kėdainių mieste.
 
AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi vamzdynų defektai ir jie pašalinami. Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens sustabdymas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams. 
 
AB „Panevėžio energija“ informuoja
Laikinai sustabdyto šilumos ir karšto vandens tiekimo metu, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, gyventojai karšto vandens čiaupus butuose turėtų laikyti patikimai uždarytus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.
 
Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.
 
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir primename, kad atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. 
 
Vartotojams informacija apie planuojamą karšto vandens išjungimą dėl hidraulinių bandymų skelbiama spaudoje, AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje: https://www.pe.lt/panevezio-str-techn-darbai. Informaciniai pranešimai skelbiami ir daugiabučių laiptinių skelbimų lentose.


Atnaujinta 2022-05-05 16:07:19