Naujienos

Atgal

Šilumos paskirstymas daugiabučiame name, apmokant gegužės sąskaitą už šilumą

2022 06 17
Kiekvieną mėnesį gyventojai gauna AB „Panevėžio energija“ sąskaitas už jiems tiekiamą šilumą. Kiekviename daugiabučiame name suvartotą šilumą matuoja namo šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas. Gyventojai moka tik už šiuo prietaisu suskaičiuotą ir tik to namo gyventojams paskirstytą šilumos kiekį.
 
Birželį Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių, Zarasų gyventojai sulaukė AB „Panevėžio energija“ sąskaitų už suvartotą šilumą gegužės mėnesį. Kadangi šildymo sezono pabaiga buvo paskelbta gegužės 5 dieną, daugiabučiuose suvartota šiluma buvo paskirstyta pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą šilumos paskirstymo metodą, skirtą paskirstyti šilumą šildymo sezono metu.
 
Šilumos paskirstymas šildymo sezono metu
Daugiabučiame name šildymo sezono metu, ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu, name sunaudota šiluma paskirstoma patalpų šildymui, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens cirkuliacijai palaikyti.
 
Šildymo sezono metu kiekvieno daugiabučio namo šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai yra skirtingas, tačiau kiekvienam namo butui, esant name vienodiems „gyvatukams“, mokėjimai už cirkuliacinę šilumą yra tokie pat viso šildymo sezono metu. Kiekvieną mėnesį mokėjimų suma keičiasi tik perskaičiuojant šilumos kainą.
 
Šilumos paskirstymas ne šildymo sezono metu
Pasvalio, Kupiškio gyventojams gegužę, kai šildymas daugiabučiuose jau buvo išjungtas, suvartota šiluma buvo paskirstyta pagal taikomą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos paskirstymo metodą ne šildymo sezono metu.
 
Daugiabučiuose namuose ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu, iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuoto viso šilumos kiekio buvo atimama šiluma karštam vandeniui paruošti, o likusi šiluma cirkuliacijai padalinta iš namo butų skaičiaus.
 
Ne šildymo sezono metu kiekvieną mėnesį namo cirkuliacinės šilumos kiekis kinta, todėl gyventojams „gyvatuko“  šiluma kainuos skirtingai kiekvieną ne šildymo sezono mėnesį.
 
Už karštą vandenį daugiabučio gyventojas moka pagal bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenis deklaruotą karšto vandens kiekį. Pasikeitus AB „Panevėžio energija“ šilumos kainai, kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir karšto vandens kaina.
 
Gyvatuko“ šiluma gegužę  
AB „Panevėžio energija“ duomenimis, analizuojant įvairių miestų daugiabučiuose namuose sunaudotus šilumos kiekius, Kupiškio ir Pasvalio daugiabučiuose, kuriuose gegužę jau buvo išjungtas patalpų šildymas, karšto vandens cirkuliacijai, arba taip vadinamam „gyvatukui“, šilumos buvo sunaudota daugiau. Tai rodo, kad į nešildomas patalpas šiluma pateko iš butų vonių patalpų, kas padidino naudojamos šilumos kiekį namuose, o vonių patalpos buvo galimai peršildomos. Pasvaliečiams gegužę „gyvatukas“ vidutiniškai kainavo 16,50 Eur/butui. 
 
Gegužės mėnesį dalis namų Panevėžyje, Rokiškyje, Kėdainiuose, Zarasuose dar naudojo šilumą patalpų šildymui, todėl tuose namuose už karšto vandens cirkuliaciją („gyvatuką“) reikėjo mokėti mažiau, nei namuose, kuriuose šildymas buvo išjungtas, pvz. panevėžiečiams „gyvatukas“ vidutiniškai kainavo 11,80 Eur/butui, tačiau gegužę Panevėžyje besišildančių namų gyventojai dar mokėjo ir už buto šildymą – vidutiniškai 6,50 Eur už dviejų kambarių buto (50 m2) už šildymą. Bendra gyventojo šilumos tiekėjui mokama suma sudarė 18,30 Eur (11,80 Eur/butui už „gyvatuką“ + 6,50 Eur už buto šildymą).  
 


Atnaujinta 2022-06-17 12:17:11