2023 metai

AB „Panevėžio energija“ lankėsi tarptautinio projekto dalyviai

2022 12 19
Gruodžio 14–15 d. Panevėžyje vyko projekto „Iššūkiai jaunimui: jaunimo atsakas į COVID-19 pagal žaliąjį susitarimą“ partnerių renginys. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti miestų tinklą, kuriame partneriai bendradarbiautų, keistųsi patirtimi klimato kaitos ir jos keliamų iššūkių, pilietiškumo skatinimo, aktyvaus jaunimo įsitraukimo, tarpkultūrinio dialogo, aplinkosauginio  sąmoningumo srityse.
 
Gruodžio 15 d. AB „Panevėžio energija“ lankėsi projektą įgyvendinantys 8-ių partnerių iš Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Vengrijos, Italijos, Slovėnijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai.
 
Vizito metu projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Panevėžio termofikacinę elektrinę, kaip vieną iš pažangiausių technologijų turinčią elektrinę, gaminančią elektros energiją ir šilumą. Kaip žingsnį link tvarios energetikos, siekiant didinti atsinaujinančių išteklių panaudojimą, mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir priklausomybę nuo iškastinio kuro (gamtinių dujų), svečiams buvo pristatytas Panevėžio elektrinės modernizavimo planas. Dalyviai iš Ispanijos apgailestavo, kad jų šalyje apie 60 proc. elektros energijos gaminama naudojant anglis, todėl dabar susiduria su iššūkiais, pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo elektros energijos gamybai. Su galimybėmis, kaip galima įveikti klimato kaitos keliamus iššūkius, projekto dalyviai susipažino apsilankę Panevėžio biokuro katilinėje.     
 
 
 
 
 


Atnaujinta 2022-12-19 12:24:30