2023 metai

AB „Panevėžio energija“ rekonstruos Rokiškio katilinę

2023 03 17
AB „Panevėžio energija“ pradeda naujo projekto vykdymą Rokiškio miesto katilinėje. Vietoj iškastinį kurą naudojančio seno vandens šildymo katilo bus pastatytas naujas biokuru kūrenamas garo katilas. Įgyvendintas projektas leis efektyviau gaminti šilumos energiją, mažės kuro sąnaudos bei aplinkos tarša. 
 
Rokiškio katilinėje pagaminta šilumos energija tiekiama į miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, kurios vamzdynais šiluma pasiekia kiekvieną pastato vartotoją. Taip pat gaminamas ir tiekiamas garas  mieste esančioms pramonės įmonėms. Pastatytas naujas biokuru kūrenamas 10 t/val. našumo garo katilas bus prijungtas prie katilinės veikiančių technologinių sistemų ir užtikrins šilumos energijos tiekimą vartotojams. Naujo katilo degimo produktai (dūmai) po valymo įrenginių bus nukreipiami į esamų garo katilų kondensacinį ekonomaizerį, atgaunant dalį šilumos, ir toliau nukreipiami į esamą 35 metrų kaminą. Į atmosferą išmetamų efektyvaus naujo  biokuru kūrenamo katilo dūmų koncentracijos tenkins gamtosauginius reikalavimus.
 
AB „Panevėžio energija“ investicija į šį naujo biokuru kūrenamo garo katilo įrengimą Rokiškio katilinėje sudarys apie 2,72 mln. eurų. Šia investicija bendrovė prisidės prie nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos, orientuotos į atsinaujinančių išteklių naudojimo didinimą ir energetikos sektoriaus poveikio aplinkai mažinimą. AB „Panevėžio energija“ projektui skirta iki 0,531 mln. eurų subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“.
 
AB „Panevėžio energija“ projektą ketina įgyvendinti 2024 metais.
 
AB „Panevėžio energija“ teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms.

 Atnaujinta 2023-03-17 07:37:24