2023 metai

Hidrauliniai bandymai: šilumos tinklų patikimumui užtikrinti

2023 04 24
Kaip ir kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ atliks šilumos tinklų vamzdynų hidraulinius bandymus, skirtus šilumos perdavimo tinklų sandarumui ir tvirtumui patikrinti, kad būtų išvengta gedimų tinkluose būsimo šildymo sezono metu.
 
AB „Panevėžio energija“, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis, privalo atlikti tinklų vamzdynų profilaktiką ir pasiruošti naujam šildymo sezonui. Šilumos tinklų būklė tikrinama atliekant hidraulinius bandymus, nes tai patikimiausias būdas aptikti vamzdynų defektus: įtrūkimus, pralaidumą, deformacijas. Vamzdynų tvirtumas patikrinamas, atliekant jų išbandymą padidintu slėgiu. Nustačius šilumos tinklų defektus, remonto darbų metu jie šalinami, susidėvėję vamzdynai keičiami naujais.
 
Šilumos  vamzdynų sandarumas mažina šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą, iki minimumo sumažinama šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų rizika šildymo sezono metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas  vasaros metu.
 
Informacija dėl laikino karšto vandens tiekimo sustabdymo
 
AB „Panevėžio energija“ per pastaruosius metus renovuodama vamzdynų sistemas įdiegė įvairias technines ir organizacines priemones, kad karšto vandens netiekimas būtų kiek galima trumpesnis. Deja, kol atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, būtina laikinai nutraukti karšto vandens tiekimą vartotojams.
 
Kiekviename AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajone hidraulinių bandymų atlikimo grafikas derinamas su Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio Zarasų savivaldybėmis. Apie numatytus darbus informuojami pastatų administratoriai bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, turintys užtikrinti patikimą pastatų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą prieš pradedant bandymus.
 
Likus 10 dienų ir pakartotinai dieną prieš iki hidraulinių bandymų pradžios, informacija vartotojams skelbiama spaudoje, pranešimai apie planuojamą karšto vandens išjungimą siunčiami SMS žinutėmis, informacija pateikiama AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje.
 
Apie atliktą hidraulinį bandymą, jų remonto darbų pabaigą AB „Panevėžio energija“ praneša šilumos punkto prižiūrėtojui ir leidžia atnaujinti karšto vandens tiekimą pastatams.

 

 

 

 Atnaujinta 2023-04-25 15:39:45