2023 metai

AB „Panevėžio energija“ ruošiasi naujam šildymo sezonui

2023 08 31

Naujam šildymo sezonui AB „Panevėžio energija“ pradeda ruoštis pastarajam pasibaigus. Vasaros metu atlikti parengties darbai – centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų vamzdynų hidrauliniai bandymai,  šilumos tinklų ir šilumos gamybos šaltinių (katilinių) profilaktiniai remontai leis užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Šilumos gamybai pasiruošta

Visame bendrovės regione jau baigti šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, kurių metu atliktos šilumos tinklų patikros, nustatyti vamzdynų defektai ar korozijos paveiktos vietos. Šilumos trasų vamzdynai suremontuoti, išbandyti šilumos tinklai. Taip pat baigiami šilumos, elektros, kuro ūkio įrenginių remonto darbai, miestų ir rajonų katilinių įrenginių apžiūros ir techniniai patikrinimai.

Šilumos tiekimą užtikrins rekonstruojami tinklai 

AB „Panevėžio energija“, siekdama efektyvaus šilumos tiekimo kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša, kasmet vykdo ir investicinius šilumos tinklų rekonstravimo projektus, kurių metu seni susidėvėję šilumos tinklų vamzdynai yra pakeičiami naujais. Šiais metais iki naujo šildymo sezono bendrovė bus rekonstravusi apie 5,7 km ilgio šilumos tinklų  visame regione. Bendrovės investicijos į naujus šilumos vamzdynus sudarys apie 3 mln. eurų. 

Apie 3,5 km ilgio senų vamzdynų bus pakeista atskirose šilumos tinklų atkarpose Vaižganto, J. Janonio, Respublikos, Nemuno, Vasario 16-osios, Durpyno, Ramygalos, Danutės, Parko gatvių prieigose Panevėžio mieste. Virš kilometro Rokiškio šilumos tinklų bus pakeista naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais Respublikos, Panevėžio, Jaunystės gatvių atkarpose, apie 250 metrų šilumos tinklų - Gėlių, Vilniaus, Rūtų gatvių prieigose Pasvalio mieste, Kupiškyje - apie 190 metrų susidėvėjusių vamzdynų Vilniaus, Vytauto gatvių prieigose. Panašiai tiek pat, apie 180 metrų vamzdynų bus pakeista ties Knypavos Rinkos aikšte Kėdainių mieste. Daugiau nei pusė kilometro vamzdynų, kuriais keliauja šiluma, bus rekonstruota keliais etapais P. Širvio, S.Nėries, Vytauto, Dariaus ir Girėno gatvių prieigose ir prie Sėlių aikštės Zarasuose.

Naujos investicijos į šilumos ūkį

Naują šildymo sezoną AB „Panevėžio energija“ pradės vykdydama investicinius projektus. Rokiškio katilinėje montuojamas Organinio Renkino ciklo (ORC) įrenginys, kurio dėka biokuru gaminama šiluma bus paverčiama elektros energija. Pradėta ir biokuru kūrenamo 10 t/h našumo garo katilo statyba Rokiškio katilinėje. Siekiant mažinti šilumos gamybos sąnaudas, ruošiamasi įrengti 2 MW galios kondensacinį ekonomaizerį prie esamų katilų Kėdainių katilinėje. Įrengta kondensacinio ekonomaizerio sistema  leis papildomai padidinti katilinės veikimo efektyvumą iki 13 proc. Tai bus pasiekiama dėl pažangios technologijos, kuri padės išgauti daugiau naudingos šilumos iš katilų išeinančių dūmų. Tai leis mažinti kuro sąnaudas ir prisidės prie tvarios veiklos gaminant šilumą, nedidinant aplinkos oro taršos. 

Kuro rezervas sukauptas

Ruošiantis šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ iš anksto rūpinasi kuro, naudojamo šilumai gaminti, sukaupimu. Malkas, šiaudus bendrovė perka  skelbiant  konkursus pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą kuro pirkimo tvarką, sudarydama sutartis su tiekėjais. Skiedras, kaip didžiausią naudojamo biokuro kiekį, bendrovė perka „Baltpool“ biržoje, sudarant trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis su tiekėjais, gamtines dujos perka „GET Baltic“ dujų biržoje ir pagal dvišales sutartis su pasirinktu dujų tiekėju.

Šilumos kainą veiks energetinių išteklių kainos

Prognozuojant artėjančio šildymo sezono šilumos kainas, tikėtina, kad išliks nusistovėjusios šilumos kainos, tačiau situacija kuro rinkoje nenuspėjama, kas gali turėti įtakos kiekvieną mėnesį nustatomai AB „Panevėžio energija“ šilumos kainai, kurios pasikeitimus lemia kuro ir perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kaina .

AB „Panevėžio energija“ tiekiamą šilumą vartotojams visame regione gamina nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose (katilinėse) ir perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Bendrovė didžiąją dalį šilumos gamina nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose deginant biokurą (iki 80-90 proc.), tačiau šaltuoju metu, išaugus šilumos poreikiui, 10-20 proc. naudojamos ir gamtinės dujos, ir mazutas, ir dyzelinas.  

Nuo rugsėjo 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina - 7 ct/kWh be PVM. Šilumos kaina, lyginant su praėjusių metų rugsėju, mažesnė 27,3 proc. Prognozuojant viso šildymo sezono metu perkamo ir naudojamo kuro kainas, tikėtina, kad šilumos kainos nebus didesnės nei pernai. Kokio dydžio sąskaitų ateinančio šildymo sezono mėnesiais sulauks gyventojai priklausys ne tik nuo šilumos kainų, bet ir lauko oro temperatūros, energetinio pastato efektyvumo ir vartojimo įpročių, tad prognozuoti konkrečias gyventojų sąskaitas už šildymą dar anksti.

                                                                                                                                     

AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos, karšto vandens ir elektros energijos gamybos ir tiekimo įmonė, kurios veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio miestai ir rajonai. Nepriklausomai nuo naudojamo kuro kainų, bendrovės rekonstruotos katilinės, įdiegti pažangiausių technologijų šilumos gamyboje įrenginiai, pastatytos saulės fotovoltinės elektrinės elektros energijos gamybai bei atnaujinami šilumos tiekimo vamzdynai suteikia galimybę efektyviai naudoti energetinius išteklius ir šilumą gaminti kuo mažesnėmis sąnaudomis.Atnaujinta 2023-09-05 10:19:22