2023 metai

Artėja šildymo sezonas: informacija gyventojams ir pastatų administratoriams

2023 09 06

Prasidėjus rugsėjui vis dažniau pradedame mąstyti apie artėjantį šildymo sezoną. AB „Panevėžio energija“, užtikrinanti šilumos gamybą ir tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų, jau pasiruošusi naujam šildymo sezonui, o pastatų valdytojai ir prižiūrėtojai turėtų suskubti užbaigti visus parengties šildymo sezonui darbus, kad atšalus orams nekiltų trukdžių ir gyventojams netektų šalti namuose.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – galimybė pradėti šildymą

Už kiekvieno daugiabučio namo vidaus šilumos ūkio paruošimą šildymo sezonui atsako pačių gyventojų pasirinktas namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, kuris turi pasirūpinti pastato parengties šildymo sezonui aktu. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto kopija turi būti pateikta „Panevėžio energijai“. 

Rugsėjo 11 d. duomenimis, AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamo šilumos ūkio regione pastatų valdytojai yra pateikę 47 proc. visų privalomų pateikti Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų. Tikimasi, kad netrukus bus pristatyti ir likusieji aktai, nes kiekvieną dieną jų skaičius didėja. 

AB „Panevėžio energija“ primena, kad vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, jei nėra nustatyta tvarka pasirašyto Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama. 

Gyventojai šildymą galima pradėti savo nuožiūra

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Jei  daugiabučio namo gyventojai nusprendžia šildymą įjungti anksčiau ar vėliau nei paskelbta šildymo sezono pradžia, namo bendrijos pirmininkas arba daugiabučio namo administratorius privalo informuoti „Panevėžio energiją“. Po priimto sprendimo šildymą name įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, kuris užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą. 

Pavėluotas šildymas nesutaupys šilumos

AB „Panevėžio energija“ specialistai teigia, kad pavėluotas šildymo įjungimas paprastai netaupo šilumos, nes įšalusioms, sudrėkusioms namo sienoms vėliau įšildyti reikia sunaudoti dar daugiau šilumos. Renovuotuose namuose ir namuose, kuriuose yra automatizuoti šilumos punktai, šilumą taupo šilumos punktuose įrengti elektroniniai reguliatoriai. Įjungus šildymą daugiabučiuose namuose ir tinkamai suprogramavus šilumos punkto įrangą, šildymas bus išjungiamas pakilus lauko oro temperatūrai, o nukritus – šiluma vėl tiekiama.

Panevėžio mieste šildymo sezonas buvo pradėtas:

2022 m. – spalio 10 d.

2021 m. – rugsėjo 27 d.

2020 m. – spalio 15 d.

2019 m. – rugsėjo 24 d.Atnaujinta 2023-09-12 08:01:12