Naujienos

Atgal

„Panevėžio energijoje“ lankėsi Energetikos ministerijos atstovai

2023 09 15

Energetikos viceministrė Inga Žilienė ir Energetikos ministerijos atstovai rugsėjo14 d. lankėsi AB „Panevėžio energija“, kur susitiko su bendrovės generaliniu direktoriumi Petru Diksa ir kitais specialistais, su kuriais aptarė Panevėžio elektrinės rekonstrukcijos tikslingumo bei projekto įgyvendinimo finansavimo aktualijas. 

2022 m. buvo atlikta galimybių studija „Panevėžio elektrinės, pritaikant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, rekonstrukcijos tikslingumas“, kurios pagrindinis tikslas  buvo nustatyti kokios reikalingos projekto investicijos ir ar jis būtų naudingas įgyvendinti AB „Panevėžio energija“. 

Atsižvelgiant į naujų Panevėžio elektrinės technologijų panaudojimo poreikį, pastatant du  biokuru kūrenamus garo katilus po 20 t/h našumo su kuro ūkiu bei pagalbine įranga ir panaudojant 9,5 MW galios esamą garo turbiną elektros energijos gamybai, „Panevėžio energija“ kreipėsi į Energetikos ministeriją dėl galimybių panaudoti nedidelės galios biokuro kogeneracinių elektrinių rėmimo schemą, bendrovei pateikiant paraišką dėl kogeneracijos projektų įgyvendinimo finansavimo. 

Modernizavus Panevėžio elektrinę, efektyviai veikianti elektrinė suteiktų galimybę elektros energiją gaminti pigiau, o vartotojams tiekti pigesnę šilumą, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro (gamtinių dujų). Didesnis atsinaujinančių išteklių panaudojimas mažintų neigiamą poveikį aplinkai.

   

Panevėžio elektrinė buvo pastatyta 2008 m., kurios statybai pritarė LR Vyriausybė, projektas buvo įtrauktas į Nacionalinę energetikos strategiją, atsižvelgiant, kad uždarius Ignalinos AE, Panevėžio elektrinės pastatymas bus vienas iš elektros energijos gamybos šaltinių Lietuvoje. Panevėžio kombinuoto ciklo elektrinė gamino elektros energiją, o gamybos procese išsiskirianti šiluma buvo tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Elektros energija buvo parduodama pagal nustatytas LR Vyriausybės remtinos  elektros energijos gamybos kvotas. Iš pelno už elektros pardavimus buvo mažinama AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina vartotojams. Vyriausybei  panaikinus  elektros energijos gamybos kvotas, 2016 ir 2017 metais elektrinė dirbo atviros rinkos sąlygomis ir esant palankioms gamtinių dujų ir elektros kainoms, pagaminta energija buvo parduodama elektros biržoje ir naudojama bendrovės saviems poreikiams, o kogeneracijos principu gauta šiluma buvo tiekiama Panevėžio miesto vartotojams.

2018–2019 m. Panevėžio elektrinė užtikrino šalies tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, o 2020–2022 m. teikė paslaugą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti. Nuo 2023 m. Panevėžio termofikacinė elektrinė atlieka elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, pagal kurią privalo nuolat būti pasiruošusi pradėti gaminti elektros energiją,  ir esant palankioms elektros energijos biržos supirkimo kainoms gamina elektros energiją pardavimams „Nord Pool“ elektros biržoje. 2023 metais Panevėžio elektrinėje elektros energijos gamyba nebuvo vykdoma.