Naujienos

Atgal

Dėl hidraulinio bandymo laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Rokiškyje

2024 06 03

Nuo birželio 3 d. iki birželio 7 d. laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams pastatuose Rokiškio mieste, o birželio 26–27 d. nebus tiekiamas karštas vanduo vartotojams Bajorų k. 

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.

Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.  

AB „Panevėžio energija“ informuoja

Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, prašome gyventojų laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai užsuktus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, apie tai reikia pranešti pastato šildymo ir karšto vandens arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir primename, kad atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. 

 

 Atnaujinta 2024-06-03 09:10:18