2018 metų naujienų archyvas

VKEKK: biokuras pirmąjį metų ketvirtį brango daugiau nei ketvirtadaliu

2018 09 03

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, paskelbė 2018 m. I ketvirčio biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą.

Svarbiausi 2018 m. I ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2018 m. I ketv. siekė 192,78, Eur/tne, t.y. buvo 20,6 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2018 m. I ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 191,42 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2017 m. laikotarpio kaina, didėjo 27,6 proc.
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 182,01 Eur/tne, t. y. buvo 4,9 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 4,0 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2018 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 2369 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 130159 tne. Palyginti su 2017 m. I ketv., sandorių sudaryta 55,9 proc. daugiau, tačiau bendras sandoriais įsigytas biokuro kiekis (tne) didėjo tik 5,8 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 95,9 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 154 318,39 tne biokuro už 29 540,11 tūkst. Eur – 5,9 proc. daugiau nei 2017 I ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (83,4 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2018 m. I ketv. tai sudarė 98,4 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje nepastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmąjį ketvirtį rinkoje veikė 58 pirkėjai ir 119 pardavėjų (iš viso 177), 2017 m. I ketv. – 166;
• neženkliai didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2017 m. I ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 11,96 proc. rinkos, 2018 m. I ketv. užėmė 18,00 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 38,83 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 562,64.

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.Atnaujinta 2018-09-03 14:19:20