Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. kovo 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2015 m. vasario 23 d.  sprendimo
1 PRIEDAS

AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2015 m. kovo 1 d.

  
1.  Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
      1.1. vienanarė – 4,39 euro ct/kWh (15,16 ct/kWh);
             1.1.1 vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   1,06 euro ct/kWh (3,66 ct/kWh);
             1.1.2 vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

2. Patiektos į tinklą šilumos kaina (be PVM):
     2.1. vienanarė –4,03 euro ct/kWh (13,91 ct/kWh);
            2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -    0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);
            2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   3,14 euro ct/kWh (10,84) ct/kWh;
     2.2. dvinarė:
            2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 6,53 Eur už kW per mėnesį (22,55 Lt už kW per mėnesį );
            2.2.2. kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) –  3,14 euro ct/kWh (10,84 ct/kWh).

3. Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
    3.1. vienanarė 1,93 euro ct/kWh ( 6,66 ct/kWh) ;
           3.1.1. vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);
           3.1.2. vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 1,04 euro ct/kWh (3,59 ct/kWh).
    3.2. dvinarė:
           3.2.1. pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) - 6,46 Eur už kW per mėnesį (22,31 Lt už kW per mėnesį);
           3.2.2. kintamoji dalis  - 1,04 euro ct/kWh (3,59 ct/kWh ).

4. Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
    4.1. vienanarė už suvartotą kiekį – 5,96 euro ct/kWh (20,57 ct/kWh);
           4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   1,78 euro ct/kWh (6,14 ct/kWh);
           4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   4,18 euro ct/kWh (14,43 ct/kWh).
     4.2. dvinarė:
           4.2.1. pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 12,99 Eur už kW per mėnesį (44,86 Lt už kW per mėnesį);
           4.2.2. kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 4,18 euro ct/kWh (14,43 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
    5.1. 0,08 euro ct/kWh (0,28 ct už kWh) už suvartotą šilumos kiekį arba ,
    5.2. Eur/per mėnesį (Lt/mėn.):
           5.2.1. 0,59 Eur ( 2,04 Lt ) per mėnesį gyventojams (butui),
           5.2.2. 4,80 Eur  (16,57 Lt ) per mėnesį kitiems vartotojams.

6. Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, sudaro 0,00 euro ct/kWh (0,00 ct/kWh).

7. Galutinė vienanarė šilumos kaina:
    7.1. gyventojams:
          7.1.1. pasirinkus šilumos pardavimo kainą euro ct (ct už kWh) už suvartotą šilumos kiekį, sudaro  6,04 euro ct/ kWh (20,85 ct/kWh) be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  6,58 euro  ct/kWh (22,72 ct/kWh) su 9% PVM,
         7.1.2. pasirinkus šilumos pardavimo kainą Eur/mėn. (Lt/mėn.) sudaro 5,96 euro ct/kWh (20,57 ct/kWh) ir 0,59 Eur/mėn. (2,04 Lt/mėn.)  be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba  6,50 euro  ct/kWh (22,44 ct/kWh) su 9% PVM ir pardavimo kaina 0,64 Eur/mėn. (2,21 Lt/mėn.) su 9% PVM.

   7.2. kitiems vartotojams:
         7.2.1 pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro  6,04 euro ct/kWh (20,85 ct/kWh) be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  7,31 euro  ct/kWh (25,24 ct/kWh) su 21% PVM,
         7.2.2 pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 5,96 euro ct/kWh (20,57 ct/kWh)  ir  4,80 Eur/mėn. (16,57 Lt/mėn.) (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 7,21 euro  ct/kWh (24,89 ct/kWh) ir pardavimo kaina 5,81 Eur/mėn. (20,06 Lt/mėn.) su 21% PVM.

8. Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
    8.1. Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3 
(be  PVM)

Eur/m3
(su 9% PVM)

Lt/m3 
(su 9% PVM)

   1.

 Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

 

 

 

   1.1.

 Kupiškio rajono savivaldybėje

5,64

6,15

21,23

   1.2.

 Pasvalio rajono savivaldybėje

4,64

5,06

17,47

   1.3.

 Zarasų rajono savivaldybėje

5,93

6,46

22,31

   2.

 Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose: 

 

 

 

   2.1.

 Panevėžio miesto savivaldybėje

4,78

5,21

17,99

   2.2.

 Panevėžio rajono savivaldybėje

5,10

5,56

19,20

   2.3.

 Rokiškio rajono savivaldybėje

4,74

5,17

17,85

   2.4.

 Kėdainių rajono savivaldybėje

5,33

5,81

20,06

   2.5.

 Kupiškio rajono savivaldybėje

5,74

6,26

21,61

   2.6.

 Pasvalio rajono savivaldybėje

4,33

4,72

16,30

   2.7.

 Zarasų rajono savivaldybėje

5,86

6,39

22,06

   3.

 Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:

 

 

 

   3.1.

 Panevėžio miesto savivaldybėje

5,49

5,98

20,65

 

     8.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3 
(be  PVM)

Eur/m3 
(su 21% PVM)

Lt/m3 
(su 21% PVM)

   1.

 Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

 

 

 

   1.1.

 Kupiškio rajono savivaldybėje

5,64

6,82

23,55

   1.2.

 Pasvalio rajono savivaldybėje

4,64

5,61

19,37

   1.3.

 Zarasų rajono savivaldybėje

5,93

7,18

24,79

   2.

 Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose

 

 

 

   2.1.

 Panevėžio miesto savivaldybėje

4,78

5,78

19,96

   2.2.

 Panevėžio rajono savivaldybėje

5,10

6,17

21,30

   2.3.

 Rokiškio rajono savivaldybėje

4,74

5,74

19,82

   2.4.

 Kėdainių rajono savivaldybėje

5,33

6,45

22,27

   2.5.

 Kupiškio rajono savivaldybėje

5,74

6,95

24,00

   2.6.

 Pasvalio rajono savivaldybėje

4,33

5,24

18,09

   2.7.

 Zarasų rajono savivaldybėje

5,86

7,09

24,48

   3.

 Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:

 

 

 

   3.1.

 Panevėžio miesto savivaldybėje

5,49

6,64

22,93

 


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:42