Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo
1 PRIEDAS

 

AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
 


1. Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
1.1. vienanarė – 4,06 ct/kWh;
1.1.1.  vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   1,06 ct/kWh;
1.1.2.  vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   3,00  ct/kWh;

2.  Patiektos į tinklą šilumos kaina (be PVM):
2.1. vienanarė –3,75 ct/kWh;
2.1.1.  vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -    0,89 ct/kWh;
2.1.2.  vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   2,86 ct/kWh;
2.2. dvinarė:
2.2.1.  pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 6,53 Eur už kW per mėnesį;
2.2.2.  kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) –  2,86 ct/kWh.

3.  Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1. vienanarė 1,87 ct/kWh;
3.1.1.  vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 0,89 ct/kWh;
3.1.2.  vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 0,98 ct/kWh;
3.2. dvinarė:
3.2.1.  pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) - 6,46 Eur už kW per mėnesį;
3.2.2.  kintamoji dalis  - 0,98 ct/kWh.

4.  Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1. vienanarė už suvartotą kiekį – 5,62 ct/kWh;
4.1.1.  vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   1,78 ct/kWh;
4.1.2.  vienanarės kainos kintamoji dedamoji  -   3,84 ct/kWh.
4.2. dvinarė:
4.2.1.  pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 12,99 Eur už kW per mėnesį;
4.2.2.  kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 3,84 ct/kWh.

5.  Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
5.1.  0,08 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį arba ,
5.2.  Eur per mėnesį:
5.2.1.  0,59 Eur per mėnesį gyventojams (butui),
5.2.2.  4,80 Eur  per mėnesį kitiems vartotojams.

6.  Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, sudaro 0,11 ct/kWh.

7.  Galutinė vienanarė šilumos kaina:
7.1. Gyventojams:
7.1.1.  pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už suvartotą šilumos kiekį, sudaro  5,81 ct/ kWh be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba 6,33  ct/kWh su 9% PVM,
7.1.2.  pasirinkus šilumos pardavimo kainą Eur/mėn. (Lt/mėn.) sudaro 5,73 ct/kWh ir 0,59 Eur/mėn. be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 6,25  ct/kWh su 9% PVM ir pardavimo kaina 0,64 Eur/mėn. su 9% PVM.

7.2.  kitiems vartotojams:
7.2.1.  pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro  5,81 ct/kWh be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  7,03 ct/kWh su 21% PVM,
7.2.2.  pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 5,73 ct/kWh ir  4,80 Eur/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 6,93   ct/kWh ir pardavimo kaina 5,81 Eur/mėn. su 21% PVM.

8.  Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
8.1. Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis): 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3
(be  PVM)
Eur/m3
(su 9% PVM)

Eur/m3
(su 21% PVM)

    1.

Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

    1.1.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,52

6,02

6,68

   1.2.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,51

4,92

5,46

   1.3.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,80

6,32

7,02

   2.

Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

   2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,48

4,88

5,42

   2.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

4,97

5,42

6,01

   2.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

4,61

5,02

5,58

   2.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

5,21

5,68

6,30

   2.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,62

6,13

6,80

   2.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,20

4,58

5,08

   2.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,73

6,25

6,93

   3.

Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:

   3.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,16

5,62

6,24

8.2.  Karšto vandens kaina kitiems vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3
(be  PVM)

Eur/m3
(su 21% PVM)

    1.

Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

    1.1.

 

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,31

6,43

    1.2.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,33

5,24

    1.3.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,23

6,33

    2.

Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

    2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,40

5,32

    2.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

4,57

5,53

    2.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

4,28

5,18

    2.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

4,92

5,95

    2.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,35

6,47

    2.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,33

5,24

    2.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,27

6,38

    3.

Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:

    3.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,24

6,34

 


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:44