Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. sausio 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos 
2014 m. gruodžio 22 d.  sprendimo
1 PRIEDAS

AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. 
 
1.     Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
1.1. vienanarė – 14,83 ct/kWh / 4,30 euro ct/kWh;
1.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,65 ct/kWh /1,06 euro ct/kWh ;
1.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 11,18 ct/kWh /3,24 euro ct/kWh;
  
2.    Patiektos į tinklą šilumos kaina (be PVM):
2.1.   vienanarė – 13,71 ct/kWh/3,97 euro ct/kWh;
2.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,09 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 10,62 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh;
2.2.   dvinarė:
2.2.1.        pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 22,53 Lt už kW per mėnesį / 6,53 Eur už kW per mėnesį;
2.2.2.        kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 10,62 ct/kWh / 3,08 euro ct/kWh.
  
3.    Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1.   vienanarė – 6,61 ct/kWh / 1,92 euro ct/kWh ;
3.1.1.        vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 3,06 ct/kWh / 0,89 euro ct/kWh;
3.1.2.        vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 3,55 ct/kWh/ 1,03 euro ct/kWh.
3.2.   dvinarė:
3.2.1.        pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 22,32 Lt už kW per mėnesį / 6,46 Eur už kW per mėnesį;
3.2.2.        kintamoji dalis  - 3,55 ct/kWh / 1,03 euro ct/kWh.
 
4.    Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1.   vienanarė už suvartotą kiekį – 20,32 ct/kWh / 5,89 euro ct/kWh;
4.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   6,15 ct/kWh / 1,78 euro ct/kWh;
4.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 14,17 ct/kWh / 4,11 euro ct/kWh.
4.2.   dvinarė:
4.2.1.        pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 44,85 Lt už kW per mėnesį / 12,99 Eur už kW per mėnesį;
4.2.2.        kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 14,17 ct/kWh / 4,11 euro ct/kWh.
 
5.    Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
5.1.   0,27 ct už kWh / 0,08 euro ct/kWh  už suvartotą šilumos kiekį arba ,
5.2.   Lt/per mėnesį:
5.2.1.        2,05 Lt / 0,59 Eur per mėnesį gyventojams (butui),
5.2.2.        16,56 Lt / 4,80 Eur  per mėnesį kitiems vartotojams.
 
6.    Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, sudaro 0,29 ct/kWh / 0,08 euro ct/kWh.
 
7.    Galutinė vienanarė šilumos kaina:
7.1.   gyventojams:
7.1.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už kWh / euro ct už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,88 ct/kWh / 6,05 euro ct/ kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  22,75 ct/kWh  / 6,59 euro  ct/kWh su 9% PVM,
7.1.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn. / Eur/mėn., sudaro 20,61 ct/kWh / 5,97 euro ct/kWh ir 2,05 Lt/mėn. / 0,59 Eur/mėn.  (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 22,48 ct/kWh / 6,51 euro  ct/kWh su 9% PVM ir pardavimo kaina 2,21 Lt/mėn. / 0,64 Eur/mėn.  su 9% PVM.
 
7.2.   kitiems vartotojams:
7.2.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,88 ct/kWh / 6,05 euro ct/ kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  25,27 ct/kWh / 7,32 euro  ct/kWh su 21% PVM,
7.2.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 20,61 ct/kWh/ 5,97 euro ct/kWh ir 16,56 Lt/mėn. / 4,80 Eur/mėn.  (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 24,93 ct/kWh / 7,22 euro  ct/kWh  ir pardavimo kaina 20,06 Lt/mėn. / 5,81 Eur/mėn. su 21% PVM.
 
8.    Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
8.1.   Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Eur/m3  
(be  PVM)
Eur/m3  
(su 9% PVM)
Lt/m3  
(su 9% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,53
5,66
6,17
21,30
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
16,01
4,64
5,06
17,47
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
20,52
5,94
6,47
22,34
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,51
4,78
5,21
17,99
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
17,58
5,09
5,55
19,16
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
16,37
4,74
5,17
17,85
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
18,42
5,33
5,81
20,06
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,83
5,74
6,26
21,61
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
14,94
4,33
4,72
16,30
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
20,25
5,86
6,39
22,06
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
18,97
5,49
5,98
20,65
 
1.1.   Karšto vandens kaina kitiems vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Eur/m3  
(be  PVM)
Eur/m3  
(su 21% PVM)
Lt/m3  
(su 21% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,79
5,44
6,58
22,72
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,36
4,45
5,38
18,58
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,51
5,36
6,49
22,41
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,27
4,71
5,70
19,68
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
16,21
4,69
5,67
19,58
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
15,23
4,41
5,34
18,44
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
17,40
5,04
6,10
21,06
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,92
5,48
6,63
22,89
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,36
4,45
5,38
18,58
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,63
5,40
6,53
22,55
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
19,31
5,59
6,76
23,34


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:41