Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2020 m. rugsėjo 21 d. protokolo Nr. 7-10-2020
                                                                                                      1 PRIEDAS

    AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams  nuo 2020 m. spalio 1 d.

1. Vienanarė šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina – 3,08 ct/kWh (be PVM):
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,19 ct/kWh;
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,89 ct/kWh.

2. Patiektos į tinklą šilumos kaina (be PVM):
2.1. vienanarė – 2,85 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,97 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh;
2.2. dvinarė:
2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 7,11 Eur už kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,88 ct/kWh.

3. Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1. vienanarė – 1,65 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji – 0,88 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji – 0,77 ct/kWh.
3.2. dvinarė:
3.2.1. pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 6,40 Eur už kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis – 0,77 ct/kWh.

4. Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1. vienanarė už suvartotą kiekį – 4,50 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,85 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,65 ct/kWh;
4.2. dvinarė:
4.2.1. pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 13,51 Eur už kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 2,65 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM):
5.1. 0,08 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį arba,
5.2. Eur per mėnesį:
5.2.1. 0,51 Eur per mėnesį gyventojams (butui);
5.2.2. 4,70 Eur  per mėnesį kitiems vartotojams.

6.  Papildoma kainos dedamoji sudaro (-0,46 ct/kWh):
6.1. Papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų, paskirstytos 48 mėn. laikotarpiui (nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.), sudaro  (-0,08) ct/kWh;
6.2. Papildoma kainos dedamoji, taikoma nuo 2020 m. spalio 1 d. iki naujų bazinių šilumos kainų dedamųjų taikymo pradžios, sudaro (-0,38) ct/kWh.

7. Galutinė vienanarė šilumos kaina:

7.1. Gyventojams:

7.1.1. pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už suvartotą šilumos kiekį, sudaro  4,12 ct/kWh be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba 4,49 ct/kWh su 9% PVM;
7.1.2. pasirinkus šilumos pardavimo kainą Eur/mėn., sudaro 4,04 ct/kWh ir 0,51 Eur/mėn. be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 4,40 ct/kWh su 9% PVM ir pardavimo kaina 0,56 Eur/mėn. su 9% PVM.

7.2. Kitiems vartotojams:

7.2.1. pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 4,12 ct/kWh be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  4,99 ct/kWh su 21% PVM;
7.2.2. pasirinkus šilumos pardavimo kainą Eur/mėn., sudaro 4,04 ct/kWh ir 4,70 Eur/mėn. be PVM, t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.2.2. punktas + 6 punktas), arba 4,89 ct/kWh ir pardavimo kaina 5,69 Eur/mėn. su 21% PVM.

 8. Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

8.1. Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 9% PVM)

1.

Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

 

 

1.1.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,13

5,59

1.2.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,48

3,79

1.3.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,10

5,56

2.

Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

3,54

3,86

2.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

4,15

4,52

2.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

3,70

4,03

2.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

 4,34

4,73

2.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,38

5,86

2.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,36

3,66

2.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

4,85

5,29

3.

Karšto vandens kaina, esant  atvirai karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

3.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,13

4,50

8.2. Karšto vandens kaina daugiabučių namų kitiems vartotojams (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 21% PVM)

1.

Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

 

 

1.1.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,23

6,33

1.2.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,56

4,31

1.3.

Zarasų rajono savivaldybėje

5,23

6,33

2.

Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

3,63

4,39

2.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

4,25

5,14

2.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

3,84

4,65

2.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

4,44

5,37

2.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,48

6,63

2.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,43

4,15

2.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

4,96

6,00

3.

Karšto vandens kaina, esant  atvirai karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

3.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,22

5,11

 8.3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 21% PVM)

1.

Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:

 

 

1.1.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,18

6,27

1.2.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,30

3,99

1.3.

Zarasų rajono savivaldybėje

4,72

5,71

2.

Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

3,53

4,27

2.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

3,98

4,82

2.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

3,69

4,46

2.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

4,27

5,17

2.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

5,27

6,38

2.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

3,31

4,01

2.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

4,76

5,76

3.

Karšto vandens kaina, esant  atvirai karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

3.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,11

4,97

 

 


Atnaujinta 2020-09-24 08:37:56