Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. vasario 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2022 m. sausio 20 d. protokolo Nr. 7-01-2022
 
                                                                                                     1 PRIEDAS

    AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams nuo 2022 m. vasario 1 d.

1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina – 4,78 ct/kWh (be PVM):
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,63 ct/kWh, iš to skaičiaus šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,34 ct/kWh;
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 ct/kWh;

2. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kaina (be PVM):
2.1. vienanarė kaina – 4,25 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,06 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,19 ct/kWh;
2.2. dvinarė kaina:
2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 7,74 Eur/mėn./kW;
2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 10,00 Eur/mėn.;
2.2.3. kintamoji dedamoji – 3,19 ct/kWh;

3. Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1. vienanarė kaina – 1,82 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,97 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,85 ct/kWh;
3.2. dvinarė kaina:
3.2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 7,08 Eur/mėn./kW;
3.2.2. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 7,69 Eur/mėn.;
3.2.3. kintamoji dalis – 0,85 ct/kWh;

4. Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kaina be PVM:
4.1. vienanarė už suvartotą kiekį – 6,07 ct/kWh;
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,03 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,04 ct/kWh.
4.2. Dvinarė:
4.2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 14,82 Eur/mėn./kW;
4.2.2. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis ) – 17,69 Eur/mėn.;
4.2.3. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,04 ct/kWh;

5. Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM) :
5.1. 0,06 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę;
5.2. jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį:
5.2.1. - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,42 Eur/mėn./kW;
5.2.2. - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,45 Eur/mėn;

6. Papildoma kainos dedamoji – -0,06 ct/kWh dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu (nustatyta AB „Panevėžio energija" valdybos 2020-10-22 d. sprendimu Nr.7-11-2020; taikymo laikotarpis nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d.);

7. Galutinė vienanarė šilumos kaina:
7.1. Gyventojams:
7.1.1. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą ct už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 6,07 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba 6,62 ct/kWh (su 9% PVM);
7.1.2. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo bazinį pastovų (mėnesio) užmokestį Eur/mėn., sudaro 6,01 ct/kWh ir 0,45 Eur/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.2. punktas + 6 punktas), arba 6,55 ct/kWh (su 9% PVM) ir mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,49 Eur/mėn. (su 9% PVM);
7.1.3. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo bazinį pastovų (mėnesio) užmokestį Eur/mėn./kW, sudaro 6,01 ct/kWh ir 0,42 Eur/mėn./kW (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 6,55 ct/kWh (su 9% PVM) ir mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,46 Eur/mėn./kW (su 9% PVM).

7.2. Kitiems vartotojams:
7.2.1. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 6,07 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba 7,34 ct/kWh (su 21% PVM);
7.2.2. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo bazinį pastovų (mėnesio) užmokestį Eur/mėn., sudaro 6,01 ct/kWh ir 0,45 Eur/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.2. punktas + 6 punktas ), arba 7,27 ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,54 Eur/mėn. (su 21% PVM);
7.2.3. pasirinkus mažmeninio aptarnavimo bazinį pastovų (mėnesio) užmokestį Eur/mėn./kW, sudaro 6,01 ct/kWh ir 0,42 Eur/mėn./kW (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas ), arba 7,27 ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,51 Eur/mėn./kW (su 21% PVM).

8. Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
8.1. Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams (gyventojams) (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):


Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 9% PVM)

1.

 Esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

1.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,91 5,35

1.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

5,19 5,66

1.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

5,66

6,17

1.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

5,55

6,05

1.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

6,47
7,05

1.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,68

5,10

1.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

6,06 6,61

2.

 Esant  atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,81

6,33

8.2. Karšto vandens kaina daugiabučių namų kitiems vartotojams (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 21% PVM)

1.

 Esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

1.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,00

6,05

1.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

5,28

6,39

1.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

5,77

6,98

1.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

5,65

6,84

1.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

6,57

7,95

1.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,75

5,75

1.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

6,20

7,50

2.

 Esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,90

7,14

 8.3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eur/m3  

(be  PVM)

Eur/m3  

(su 21% PVM)

1.

 Esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

1.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

4,90

5,93

1.2.

Panevėžio rajono savivaldybėje

5,13

6,21

1.3.

Rokiškio rajono savivaldybėje

5,67

6,86

1.4.

Kėdainių rajono savivaldybėje

5,50

6,66

1.5.

Kupiškio rajono savivaldybėje

6,38

7,72

1.6.

Pasvalio rajono savivaldybėje

4,66

5,64

1.7.

Zarasų rajono savivaldybėje

6,13

7,42

2.

 Eesant  atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

 

 

2.1.

Panevėžio miesto savivaldybėje

5,77

6,98

 

 


Atnaujinta 2022-01-24 08:51:04