Kėdainių ŠTR techninių darbų tvarkaraštis

KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2019 m.

 

 ŠTR, katilinė 
Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo terminai Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Kėdainiai  05.28 - 06.01  05.29 05.28 - 06.01

Kėdainių šilumos tinklų rajono "mažų" katilinių HB atliekami pagal atskirai sudarytą grafiką, įforminant aktu.Atnaujinta 2019-05-22 10:09:49