Kėdainių ŠTR techninių darbų tvarkaraštis

KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų  grafikas
2024 m.

 

 ŠTR, katilinė 
Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo data Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Kėdainiai 05.20–05.24  05.21  05.20–05.24   

Kėdainių šilumos tinklų rajono kitų katilinių hidrauliniai bandymai atliekami pagal atskirai sudarytą grafiką.Atnaujinta 2024-04-15 08:32:16